Blir hyresgäst ersättningsskyldig efter ommålning?

Hej, vi vill måla om i vår hyresrätt. Hyresvärden har godkänt färgerna, men säger att om nästa hyresgäst inte tycker om färgerna är det vi själva som blir ersättningsskyldiga. Kan detta verkligen stämma? Min tolkning är att bruksvärdet av lägenheten inte går ner och att om hyresvärden har godkänt så borde de själva ta ansvaret? Naturligtvis ska det utföras fackmannamässigt. Det är dova, icke-extrema färger.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB) tillämplig på din fråga eftersom din fråga rör ett hyresförhållande.

Hyresvärden har rätt till ersättning om bruksvärdet minskas

Av 12 kap. 24 a § JB framgår att en bostadshyresgäst har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning och vidta jämförliga åtgärder. Om lägenhetens bruksvärde därigenom skulle minska, har dock hyresvärden rätt till ersättning.

Vidare stadgas i 12 kap. 24 a § andra stycket JB att parterna kan träffa ett avtal om att ovannämnda bestämmelser helt eller delvis inte ska gälla. Detta kan ni som parter göra om antingen:

1. Ert hyresavtal avser ett enfamiljshus som inte är avsett att hyras ut varaktigt. Alternativt att det rör sig om en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte är avsedd att hyras ut varaktigt, eller

2. Om lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med en sådan rätt.

Enligt 24 a § tredje stycket JB är det hyresnämnden som ska avgöra om du som hyresgäst ska betala ersättning på grund av att bruksvärdet minskas. Det är alltså varken hyresvärden eller den blivande hyresgästen efter dig som gör bedömningen om bruksvärdet minskas.

Du bör inte kunna krävas på ersättning

Svaret på din fråga är således att du inte ska stå för några kostnader så länge ommålningen inte sänker bruksvärdet. Som du beskrivit är färgerna dova och icke-extrema och bör således inte sänka bruksvärdet. Din hyresvärd har ju dessutom godkänt färgerna och ommålningen ska göras fackmannamässigt. Dessa omständigheter talar emot att hyresnämnden skulle anse att bruksvärdet av lägenheten skulle sänkas med anledning av ommålningen. Andra regler skulle dock kunna gälla om ditt hyresförhållande stämmer in på någon av punkterna som tidigare lyftes från 12 kap. 24 a § andra stycket JB. Tolkningen som jag har gjort är dock att du har ett vanligt hyresförhållande utan några speciella avtal eller villkor.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är du inte ersättningsskyldig om nästa hyresgäst inte skulle uppskatta färgerna på väggarna. Du är endast ersättningsskyldig om bruksvärdet minskas. Den bedömningen görs av hyresnämnden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000