Bil med felaktig mätarställning m.m. - fråga om felansvar och bedrägeri

2015-02-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Jag köpte för en tid sedan en bil av en privatperson. Vid köptillfället gjorde jag utdrag carfax, transportstyrelsens register, besiktningsgenomgång på verkstad, avläsning av korrekt miltal hos BMW, då import ville jag vara noggrann. Allt såg ok ut skriftliga utlåtanden från BMW, såväl besiktning som registerutdrag. Förra veckan motorhavererar bilen och stannar mitt i trafiken. På verkstad upptäcks nu att bilen gått 25000 mil istället för 10000 mil och har massor av dyra fel med delar som måste beställas från Tyskland och jag är nu utan bil flera veckor.Nu gör jag efterkontroll med BMW som gjorde utdraget vid köptillfället det visar det då något helt annat än säljaren skickat mig. Anledningen att säljaren skickade det till mig var att jag bor i Stockholm och bilen fanns i Malmö, jag ville se det innan jag åkte ner för att göra upp affären. Jag förstår nu att jag fick ett falskt intyg när jag jämför dem. Ett bedrägeri som kostat mig över 50.000 kr olika fel på bilen i bara i år ett enormt tapp i värde samt jättebekymmer att i framtiden bli av med bilen. Jag vill såklart undersöka hur jag kan gå vidare med detta, vad har jag för chanser att få någon upprättelse, häva köp, stämma säljaren för bedrägeri? Även om jag får rätt i sak och han inte kan betala vad händer då? Vad bör jag göra och i vilka steg. En detalj den jag gjorde upp affären med företrädde personen som stod som ägare på bilen.Mycket tacksam för råd.
SVAR

Hej!

Du har två möjligheter att angripa säljaren i detta fall. Det första är att straffrättsligt vidta åtgärder genom att anmäla denne för bedrägeri. För att bedrägeri ska föreligga krävs det enligt 9 kap 1 § brottsbaken att någon genom att vilseleda annan förmår denna till en handling som lett till vinning för gärningsmannen och skada för den utsatte. Detta ska ha skett uppsåtligen. Utifrån det du beskriver så är rekvisiten uppfyllda för bedrägeri och då en falsk handling har används talar det mesta för att en domstol även hade bedömt handlingen som uppsåtlig. Om du vill ställa säljaren inför rätta på den straffrättsliga grunden ska du göra en polisanmälan. Finner polisen att bevisning finns för brottet kommer en åklagare väcka åtal (stämma) säljaren och tingsrätten avgör frågan genom en dom. Säljaren riskerar då att få upp till två års fängelse.

Den andra varianten är att på civilrättslig grund kräva ersättning från säljaren. Den juridiska grunden för detta är att bilen har varit felaktig enligt köplagens regler. Köparen har visserligen en undersökningsplikt innebärande att man inte kan åberopa fel som man med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter borde ha upptäkt i samband med undersökning av bilen, inför köpet. Eftersom säljaren genom falska handlingar och upplysningar har har vilselett dig och du får anses ha vidtagit skäliga åtgärder för att informera dig om bilens skick så bedömer jag att du har fullgjort din undersökningsplikt. Givet att felet är av väsentlig betydelse, något det av din beskrivning finns grund för, kan du välja att häva köpet. Det innebär att säljaren får ta tillbaka bilen och stå de ev. ytterligare kostnader du har haft. Du kan även kräva ersättning motsvarande belopp det har kostat att åtgärda bilen samt annan skada, såsom lägre andrahandsvärde m.m.

Vad kan du göra?

Ett första steg är att konfrontera säljaren med ett krav på ersättning grundat på den juridiska grunden att fel i bilen förelegat. Väljer köparen att inte betala, återstår att gå till Kronofogdemyndigheten (om säljaren inte bestridit kravet på "materiella grunder" utan bara vägrat att betala) alternativt ansöka om stämning. Vinner du i tingsrätten eller får ett utslag från kronofogdemyndigheten kan du få hjälp att utmäta säljarens tillgångar genom Kronofogdemyndigheten. Om säljaren vägrar att betala i ett civilmål och det visar sig att denne saknar tillgångar vid en utmätning, finns möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag (se efter i din hemförsäkring vad som gäller).

Om du går på det straffrättsliga förfarandet, som kan kombineras med en skadeståndstalan (ett s.k. enskilt anspråk, kan du, även om du saknar försäkring, under vissa omständigheter få ersättning av staten. Detta kallas för brottskadeersättning och utges av Brottsoffermyndigheten. Det är dock i undantagsfall ersättning utbetalas för rena förmögenhetsskador.

Mitt råd är att börja med att ställa ett lagligt grundat krav till säljaren, för att om möjligt få betalt utan att behöva driva en rättsprocess. Om du vill gå vidare och utreda dina handlingsalternativ vidare utifrån de närmare omständigheterna i detta fall och upprätta en reklamation med dina krav är du välkommen att maila mig på info@lawline.se.

Mvh

Joel Wickman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1197)
2020-08-05 Vad krävs för att man ska kunna göra felansvar gällande vid köp av båt mellan privatpersoner?
2020-08-04 Vad händer om varan försvinner under transport?
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

Alla besvarade frågor (82629)