Besittningsskydd för andrahandshyresgäst

2019-09-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Har bott som inneboende i en hyresrätt sen 2015! Sen den var nybyggd. Nu visar det sig att han jag hyr av som oftast är på resande fot har blivit uppsagd! Han har ej meddelat detta till mig. Och vi skrev kontrakt. Men besittningsskydd gäller ej då va?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du har rätt att bo kvar i lägenheten eller inte. I mitt svar utgår jag ifrån att du hyr i andra hand. Regler om hyresrätter hittas i 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen.

Besittningsskydd för andrahandshyresgäst
Person som hyr i andra hand har besittningsskydd om han/hon har bott i bostaden i 2 år. Det framgår att du bott i lägenheten i mer än 2 år vilket gör att du har besittningsskydd gentemot din hyresvärd. Det innebär att din hyresvärd (personen som har förstahandskontraktet) inte kan kasta ut dig hur som helst utan goda skäl.

Det problematiska här är att det är fastighetsägaren som sagt upp förstahandshyresgästen och du har inget besittningsskydd gentemot fastighetsägaren. Ditt hyreskontrakt är alltså beroende av att personen du hyr av inte blir uppsagd.

Svaret på frågan är att du inte har något besittningsskydd i detta fall.

Vad kan du göra nu?
Först ska sägas att du inte har rätt att ta över förstahandskontraktet, men du kan ansöka om det. Det är så att om förstahandskontraktet sägs upp så kan fastighetsägaren välja att teckna ett nytt avtal med andrahandshyresgästen. Detta har ingenting med besittningsskyddet att göra utan det är helt upp till dig och fastighetsägaren.

Min rekommendation är därför att du så snabbt som möjligt tar kontakt med fastighetsägaren och ansöker om att få ta över förstahandskontraktet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1526)
2020-01-27 Uthyrning av annex - uppsägning
2020-01-27 Tolkning av bestämmelse om uppsägning i hyresavtal
2020-01-25 Störningar mellan grannar
2020-01-25 Vilken uppsägningstid gäller om hyresförhållandet varat kortare än 3 månader?

Alla besvarade frågor (76602)