FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder19/11/2016

Belastningsregister vid två konkurrerande brott

Blev 2014 straffad för ringa natkotikabrott och misshandel i tingsrätt. (Förekom även i belastningsregistret under ringa narkotikabrott som beckicks 2009. Då böter som påföljd)

Fråga 1: av de förstnämnda brotten blev påföljden skyddstillsyn. Misshandeln begicks när jag var under 18 år. Ringa narkotika när jag var över 18. Gallras misshandeln efter 5 år då jag var under 18? Och hur är det med narkotikabrottet? Kommer det stanna i registret i 10 år efterson påföljden inte endast var böter (även skyddtillsyn då jag dömdes för båda brotten samtidigt) och att jag var över 18?

Fråga 2: Hur är det med det tidigare narkotikabrottet som jag fick böter för när jag var under 18? Det har gått 5 år men innan det hann gå 5 år hann de andra brotten läggas till. Stannar detta också i belastningsregistret då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bara för att klara upp lite, så allt blir rätt, så fick du alltså;

2009 bötesföreläggande för narkotikabrott.

2014 bötesföreläggande förenat med villkorlig dom. Sammanslagning av två brott, varav det ena begåtts som omyndig och det andra som myndig.

Angående din första fråga

Om jag förstått dig rätt, kommer gallringstiden bli 10 år. Du har visserligen begått ett av brotten när du var under 18 år, vilket i sig skulle resulterat i att gallringstiden var 5 år, men då du begick det andra som myndig och påföljden kan härledas till detta brott bör gallringstiden vara 10 år. Mig veterligen har just den här frågan inte testats av domstol, så för att få ett säkert svar gick jag igenom samtliga förarbeten till lagen. I prop. 2009/10:191 s. 12 säger en av remissinstanserna att femårsperioden bara ska gälla om samtliga brott som utdöms begåtts under 18 års ålder, vilket regeringen håller med om. Detta får således vara vad lagstiftaren anser är korrekt då det även skrivits in i lagtexten som att "brottet eller brotten" ska ha begåtts under 18 års ålder. Eftersom du då begick det sista brottet som myndig, är tiden belastningen ska kvarstå innan gallring 10 år från den dag domen avkunnades.

Angående din andra fråga

I normalfallet stannar en belastning kvar i registret om den inte hunnit gå ut innan den ny kommer in. Den senare uppehåller alltså den tidigare. Detta gäller dock inte när påföljden är penningböter. Boten du fått 2009 bör därför gallrats nu och ska inte ha påverkats av det som hände 2014.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo