Belastningsregister vid olaga intrång och stöld

FRÅGA
Min son är 16 år och har gjort olaga intrång plus stöld. Har erkänt och ska få böter. Aldrig varit straffad tidigare. Kommer/kan detta påverka våran inresa till new york i okt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga.

Bestämmelser om hur länge en belastning finns kvar i belastningsregistret finns i 16-18 §§ Lag om belastningsregister (1998:620), där det framgår att:

Uppgifter tas bort 3 år efter beslut
När inget åtal har väcks och personen är under 18 år

Uppgifter tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande
Penningböter
Dagsböter
Tillträdesförbud

Med andra ord är det påföljden som avgör hur länge en belastning ligger kvar i belastningsregistret. I din sons fall har han som påföljd fått betala böter. Detta innebär att han kommer ha en "prick" i sitt belastningsregister i 5 år efter domen.

Jag kan tyvärr inte svara på om detta kommer påverka eran inresa. Jag tror att det är en bedömning som görs från fall till fall, och även beroende på vad man svarar i formuläret. Ett tips är att du kontaktar ambassaden och hör med de!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll