Behöver jag informera om flytt vid ensam vårdnad?

2020-01-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är ensam vårdnadshavare och barnet bor hos mig. Barnets pappa umgås med barnet när han vill på sånt sätt att kommer hem till oss ungefär var 10e dag.. Barnet är 5 månader. Han har genom sin advokat ansökt om att få delad vårdnad och umgängesrätt. Vi ska till familjerätten i första hand, dvs han har inte stämt mig ännu. Jag har nyss köpt en ny lägenhet och kommer flytta med barnet till grannliggande kommun, 18km från min nuvarande bostad.När behöver jag senast informera umgängesförälder om att vi flyttar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalken.

Barnets bästa är alltid utgångspunkt för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2 a § FB.

I frågan skriver du att du har ensam vårdnad om barnet. Enligt 6 kap. 11 § FB så har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, däribland var barnet ska bo. Således har du ingen skyldighet att få medgivande från den andra föräldern om att flytta.

Det som är viktigt i frågan är att barnet har umgängesrätt med den föräldern den inte bor tillsammans med, dvs. fadern till ditt barn, 6 kap. 15 § FB. Skulle barnet vilja ha umgänge i framtiden så är du skyldig att efter ekonomisk förmåga bidra till de kostnader som uppstår för resor som föranleds av barnets behov av umgänge med sin fader, 6 kap. 15 b § FB.

Sammanfattningsvis behöver du inget medgivande från den andra föräldern för att flytta, dock kan det bli aktuellt för barnets rätt till umgänge med fadern för vilken du kan komma att behöva bistå ekonomiskt med anledning av din flytt.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84343)