Begära utdrag ur misstankesregistret?

2021-06-27 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Jag misstänker att jag har blivit förtalad av min partners ex och är oroad. Finns det möjlighet att begära ut misstänktregister från polisen så att jag kan hålla koll på saken och säkra att jag får chans att komma till tal?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om misstankesregistret

Misstankeregistret innehåller information om personer som är skäligen misstänkta för brott i brottsbalken eller brott som kan ge fängelse enligt 3 § lagen om misstankeregister. När en person är skäligen misstänkt för ett brott ska denne underrättas om detta av förundersökningsledaren, 23 kap 18 § Rättegångsbalken. Uppgifterna samlas efter att en förundersökning inletts och dessa uppgifter gallras om förundersökningen läggs ned, 13 § lagen om misstankeregister.

Sekretess gäller som utgångspunkt

För uppgifter i misstankeregistret gäller som utgångspunkt sekretess. Sekretess gäller dock som huvudregel inte i förhållande till den person som uppgifterna avser, 12 kap 1 § Offentlighet- och sekretesslagen. Detta innebär att du kan begära ut uppgifter om dig själv från dessa register men inte om någon annan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?