FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/02/2020

Barnpension och försörjningsplikt för barn som fyllt 18 år

Jag har en fråga som är väldigt svår att hitta rätt svar till.

Det är så att min pappa gick bort den 28 Februari 2019 och efter det har jag fått en barnpension på ca 3000 kr i månaden. Jag var 17 år när han gick bort så att de pengarna har gått till min mamma, jag har inte vetat om de pengarna tills jag fyllde 18 år då det kom ett brev om att jag skulle få in den summan på mitt konto.

Men min mamma kräver de pengarna "Barnpensionen" som betalning till att jag bor hemma så som mat och duscha och tak över huvudet. De har aldrig vart gifta eller förlovade de hade en lång relation bara.

Jag studerar fortfarande på gymnasiet och är 18 år.

Så jag undrar har min mamma rätt att kräva de pengarna utav mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Barnpension

Ett barn som har fyllt 18 år och som bedriver studier har rätt till barnpension även för studietiden, så länge barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå. Detta framgår av 78 kap 5 § och 15 kap 5 § Socialförsäkringsbalken.

Du har alltså rätt till barnpension medan du fortfarande går på gymnasiet, dock längst till och med juni det år du fyller 20 år.

Försörjningsplikt

Vad gäller din mammas rätt att kräva pengarna som betalning kan nämnas att föräldrar en försörjningsskyldighet enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken. Denna gäller fram tills barnet fyller 18, eller om barnet studerar vid gymnasieskola eller liknande fram tills din skolgång är avslutad.

Försörjningsskyldigheten innebär att barnets grundläggande försörjning ska tillgodoses. I detta ingår de nödvändigheter du nämner, så som mat, tillgång till dusch och tak över huvudet.

Din mamma är alltså försörjningsskyldig och har inte rätt att begära barnpensionen som betalning.

Jag hoppas att ni lyckas lösa situationen!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000