Avtala bort arvsrätt i äktenskapsförord?

2016-09-06 i Make
FRÅGA
Hej Vi planerar att gifta oss och har skrivit ett äktenskapsförord om att det var och en äger och kommer att förvärva senare ska vara enskild egendom som den andre maken inte ska ha giftorätt i. Samma sak gäller egendom som någon av oss får ärva eller egendom som fås genom gåva eller träder i annan egendoms ställe, samt avkastningen av all den enskilda egendomen. Detta är för att reglerna en eventuell skilsmässa i framtiden. Men vad händer om någon av oss går bort? Innebär detta äktenskapsförord då att vi har skrivit bort den efterlevande makens rätt till arv? Om det är så, hur kan vi reglera det hela så att så inte sker? Vi vill naturligtvis att den efterlevande ska ärva den av oss som avlider, näst efter gemensamma barn. Vi har inga barn ännu men planerar i framtiden. Några särkullsbarn finns inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 3 § 1 st. Äktenskapsbalken (ÄktB) här kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. I och med att ni har skrivit ett äktenskapsförord om att det var och en äger samt kommer att förvärva är enskild egendom, så gäller givetvis detta. Vid en eventuell framtida bodelning p.g.a. skilsmässa kommer följderna av detta bli att egendomen ni äger inte kommer att tas med i bodelningen. Detta eftersom endast giftorättsgods ingår i bodelning, se 10 kap. 1 § ÄktB här .

För det fall att någon av er avlider när ni har ingått äktenskap kommer kvarlåtenskapen (egendomen) att tillfalla den efterlevande maken i första hand, vilket kan utläsas av 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) här . Den efterlevande makens arvsrätt omfattar såväl giftorättsgods som enskild egendom. Det innebär att svaret på din fråga är att ni inte har avtalat bort den efterlevande makens rätt till arv genom det äktenskapsförord ni har skrivit. Det går inte att med hjälp av ett äktenskapsförord förordna om kvarlåtenskap, utan det måste göras genom testamente, se 9 kap. 1 § ÄB här .

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänligt hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (463)
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?
2021-03-20 Makas rätt till arv trots avliden make
2021-03-18 Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn
2021-03-08 Vad ingår i dödsboet?

Alla besvarade frågor (91127)