Avtal om förskott på arv och dess giltighet vid bouppteckning

Vi är 4 st som ärver våra föräldrar och en av syskonen ska få ett förskott på arvet för att köpa en lgh.

Kan vi skriva ett eget inbördes avtal ,gäller det i såna fall vi bouppteckningen?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det går utmärkt att skriva ett inbördes avtal om förskott på arv om mottagaren av förskottet är avtalspart och medger förskottet. Förskott på arv kan bevisas på andra sätt men upprättande av ett avtal förenklar bevisningen och underlättar för avräkningen vid en framtida bouppteckning. Avräkningen av förskott beräknas vid bouppteckningen utifrån egendomens värde vid tillfället för mottagandet av förskottet. Förskott på arv regleras i 6 kap. ärvdabalken (ÄB) se här.

Bra att veta

En gåva från en förälder till en bröstarvinge får innehålla ett förbehåll om att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Eftersom ni är 4 syskon kan detta verka orättvist men det är arvlåtarens rätt enligt 6 kap. 1 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning