Förskott på arv och hur det kan korrigeras

Hej Min fru fick en fastighet av sin mor som gåva 2017. Min frus bror som avled 2016 har 2 barn. I gåvobrevet anges att gåvan skall vara min frus enskilda egendom. Klassas detta som ett förtida arv? Om så är fallet, vad kan vi göra för att undanröja detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att använda mig av Ärvdabalken (ÄB) för att svara på din fråga.


En gåva presumeras vara förskott

Det finns en huvudregeln, en presumtion, i 6 kap 1 § ÄB som säger att alla gåvor som föräldrar ger till sina barn ska räknas som förskott på arv, om det inte finns ett gåvobrev eller testamente som uttryckligen säger att gåvan inte ska räknas som förskott eller om omständigheterna i övrigt talar för det.


I gåvobrevet preciseras endast att gåvan ska vara din frus enskilda egendom, vilket oftast endast har betydelse för äktenskap och äktenskapsslut. Det står inte uttryckligen att gåvan inte ska räknas som ett förskott. Presumtionen, speciellt i fråga om betydande gåvor som fastigheter, är därmed att det är ett förskott på arv. Gåvogivarens avsikt vid gåvotillfället har dock betydelse. Har din frus mor gått bort eller är hon fortfarande vid livet? Vad din frus mor säger om gåvan har stor betydelse. Skulle hon fortfarande vara vid livet och säger nu att gåvan inte skulle räknas som ett förskott på arv så får det ganska stor betydelse. Din frus mor kan även göra ett tillägg till gåvobrevet som stadgar att det inte ska anses vara ett förskott på arv. Din frus mor kan även i ett testamente stadga att fastighetsgåvan inte ska anses vara ett förskott på arv, då testamente ofta kan väga tyngre än gåvobrev.


Sammanfattning

Eftersom det inte verkar uttryckligen stå att fastighetsgåvan inte ska vara ett förskott på arv, så får det presumeras vara ett förskott på arv. Om din frus mor fortfarande är vid livet kan hon dock göra ett tillägg på gåvobrevet eller skriva i ett testamente att gåvan inte ska räknas som ett förskott, i vilket fall det inte kommer göra det.


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare. Detsamma gäller ifall jag har tolkat din fråga fel på något sätt och du vill rätta till uppgifterna jag utgått från. Hör av dig till mig!

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning