Avsägning av arv samt barns avsägelse av förälders faderskap

2016-09-18 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag har en fråga gällande min far. Kan jag på något vis avsäga mig från honom? Jag vill inte ha något med honom att göra och vill inte ha skyldigheten att ta rätt på "hans" efter han lämnat jordelivet. Vill också kunna avsäga mig arvsrätten från honom. Klippa bort banden jag själv inte val! Går detta på något vis? Med vänlig hälsning, Caroline
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt föräldrabalken 3:2 kan ett barn väcka talan om att viss man inte är dess far (se här). Om fadern är din biologiska far, vilket jag utläser av din fråga, finns dessvärre ingen sådan möjlighet (se 1:2 föräldrabalken här). Du kan således inte "avsäga dig" din ställning som dotter.

Du kan däremot avsäga dig din arvsrätt från honom till viss del. Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken. Av 17:2 1 st ärvdabalken (se här) framgår att en arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv genom testamente eller genom annan skrift till arvlåtaren, dvs. i ditt fall, din far. Det finns således ett krav på skriftlighet. Eftersom du är bröstarvinge till din far kan du inte avsäga dig din rätt till laglott, om inte skäligt vederlag eller egendom motsvarande laglotten har getts istället.

Om du önskar hjälp med att upprätta en handling där du avsäger dig rätten till arv så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här alternativt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (328)
2021-04-07 Arvsavsägelse
2021-04-05 Hur gör jag för att barnen ska få arvet i stället för mig?
2021-03-31 Arvsavstående: Förutsättningar och konsekvenser
2021-03-17 Muntlig avsägelse av arv vid bouppteckning

Alla besvarade frågor (91130)