Avhjälpande eller hävning vid upprepade fel på bil

2016-03-08 i Köplagen
FRÅGA
Jag tillsammans med mitt bolag har köpt en fabriksny bil.Bromsarna uppvisade gnissel efter redan ca 2-4 veckor varpå en anmälan gjordes. Bilen är nu ca 7 månader gamal och har varit inne för service/ garanti och felhantering ca 5 gånger utan att felet är avhjälpt. Vad har jag för rätt som köpare att nu begära en definitiv åtgärd eller återköp,- etc. Vill inte ha kvar åbäket. Vad kan man göra?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då det gäller köp för företag så gäller lite andra regler än för vanliga privatpersoner. I ditt fall är det tillämpning av Köplagen (1990:931) (KöpL) som gäller.

Det verkar som att det föreligger fel på bilen enligt 17-19 §§ KöpL.

Du har enligt 34 § KöpL rätt att kräva avhjälpande, dvs. att säljaren åtgärdar felen på bilen utan någon kostnad för din del.

Du skulle även kunna ha rätt till omleverans enligt 34§ 2st KöpL, dock så blir det svårt då säljaren inte behöver göra detta när det rör sig om bestämt gods (i ditt fall så är bilen ett bestämt gods).

För att hävning (innebär i princip ett återköp) ska komma på fråga förutsätter det att avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga enligt 37 § KöpL. - Detta krav är uppfyllt då du har gett säljaren möjlighet 5 gånger att avhjälpa felet.

Dessutom för att du ska kunna häva köpet krävs att du antingen gör det inom skälig tid från det att du märkt eller bort märka felet eller – om du först begärt avhjälpande eller omleverans men säljaren försummat att utföra sådan åtgärd – inom skälig tid från det att säljarens frist för avhjälpande eller omleverans gått ut. Detta enligt 39 § KöpL. - För din del verkar det som att det skulle kunna finnas en möjlighet för dig att häva köpet då du har begärt avhjälpande men säljaren inte har kunnat genomföra detta. Det verkar även som att du har gett säljaren en skälig frist (tid) på sig att avhjälpa felet.

Dock så föreligger ett viktigt kriterium för att du verkligen ska ha goda möjligheter till hävning.

Enligt 39 § 1st KöpL - Köparen får häva köpet pga. fel, om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för honom och säljaren insåg eller bort inse detta. - För dig innebär det att det felet måste vara av väsentlig betydelse för dig och att bilfirman har insett detta vid försäljningen. Fel på bromsar skulle jag kunna anta vara ett väsentligt fel, men det krävs en vidare utredning för att verkligen kunna slå fast ett sådant beslut.

Enligt förarbetena skall förutsättningarna för hävning prövas vid en helhetsbedömning av avtalsbrottets betydelse för dig, med beaktande av möjligheten att rätta felet eller kompensera dig för det genom övriga påföljder. - Innebär egentligen att det inte räcker med att förutsättningarna för hävning i 39 § KöpL är uppfyllda (det som jag ovan har nämnt) utan att det skall bedömas om du som köpare skäligen borde nöja dig med prisavdrag eller skadestånd.

Slutsats: Det är som huvudregel väldigt svårt att få igenom en hävning av köp. Min rekommendation till dig är istället att begära skadestånd (enligt 40 § KöpL) eller prisavdrag (37 § KöpL) på bilen pga. de väsentliga fel som föreligger gällande bromsarna. Alternativt skulle du kunna försöka att lämna in bilen på någon annan verkstad och se om de kan åtgärda felet. Givetvis så ska säljaren stå för denna kostnad. Detta enligt 34 § 3st och 36 § KöpL. För att kunna ge dig en ännu bättre bedömning hade jag behövt ytterligare information gällande ärendet. Jag hoppas dock att det här ger dig vägledning gällande hur du fortsättningsvis bör gå till väga.

Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Mvh,


Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1245)
2020-10-30 hur kan vi få tillbaka pengar från någon som lurat oss?
2020-10-29 Jag har inte fått vad jag betalt och köpt, vad kan jag göra?
2020-10-29 är jag bunden av SMS att gå med på att bekosta fel på såld vara?
2020-10-29 Vad krävs för att åberopa fel i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (85618)