Avgift från bostadsrättsförening för felaktig sophantering?

2020-05-29 i Föreningar
FRÅGA
Kan bostadsrättsföreningen ta ut en avgiftas mig om jag sorterar sopor fel.Av misstag har jag lagt fel
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Bostadsrättsföreningar regleras i Bostadsrättslagen (1991:614), som förkortas BrL.

Vilka avgifter kan bostadsföreningar ta ut?
Bostadsrättsföreningar får ta ut avgifter i vissa fall, dessa avgifter är (7 kap. 14 § 1 st. BrL):
- Insats då bostadsrätten upplåts för första gången
- Årsavgift för den löpande verksamheten
- Upplåtelseavgift (om det anges i stadgarna)
- Överlåtelseavgift (om det anges i stadgarna)
- Pantsättningsavgift (om det anges i stadgarna)
- Avgift för andrahandsupplåtelse (om det anges i stadgarna)

Huvudregeln är att bostadsrättsföreningen inte får ta ut några andra avgifter än de som står här ovan. Utöver dessa avgifter får föreningen ta ut avgifter för sådant som de inte enligt lag är skyldiga att tillhandahålla, t.ex. gymavgift. Om föreningen tar ut särskilda avgifter för sådant som de enligt lag ansvarar för, t.ex. städning av gården, är det därmed otillåtet (7 kap. 14 § 3 st. BrL).

Är soppor något som bostadsrättsföreningen ansvarar för?
Frågan blir då om soppor är något som föreningen ansvarar för, isåfall får de inte ge dig en avgift för det. Föreningen är skyldig att hålla huset och marken i gott skick. De ansvara därmed för städning och bortforsling av sopor då de anses vara åtgärder som tas för att bibehålla god ordning (7 kap. 4 § BrL). Föreningen får alltså inte ge dig en straffavgift då de ansvarar för sopporna.

Sammanfattning
Din bostadsrättsförening kan inte anlägga någon straffavgift för att man lagt soporna fel. Men styrelsen kan fatta ett beslut att generellt höja avgifterna för alla i föreningen med motiveringen att täcka sophämtningskostnaderna på grund av att folk lägger fel.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?