Vilken majoritet krävs vid ändring av avgifter i en ekonomisk förening

Hej ! Vi är en ekonomisk förening ( 23 medlemmar ) som äger tomten / marken runt våra sommarstugor. Vi tänker göra en extra amortering av våra lån. Varje medlem betalar 150 tkr extra som går till att minska lånen i föreningen. Vilken majoritet fodras på en extra stämma för att beslutet blir giltigt. ? Våra stadgar reglerar inte denna fråga. Stadgar tillåter poströstning, målet är att alla 23 röstar. Enkel, kvalificerad, närvarande på stämman ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Utredning

Den lagstiftning som främst kommer behandlas vid utredning av ditt ärende är, Lag (2018:672) om ekonomiska öreningar (FL). 


Allmänna hållpunkter

I föreningens stadgar ska uppgifter om den obligatoriska insatsen för varje medlem finnas, 3 kap. 1 § p. 4 FL. Om det förekommer regelbunda avgifter till föreningen ska stadgarna innehålla en uppgift om avgiftens högsta belopp, 3 kap. 2 § FL. Ska stadgarna ändras ska det vara en fråga för föreningsstämman, 3 kap. 4 § FL. 


Extra föreningsstämma 

En styrelse kan kalla till en extra föreningsstämma om styrelsen anser att det finns skäl att hålla en sådan före nästa ordinarie föreningsstämma, 6 kap. 12 § FL. Det handlar om viktiga frågor som inte kan vänta till nästa ordinarie föreningsstämma. 


Majoritetskrav vid stämmobeslut 

Huvudregeln är att ett beslut fullbordas med en beslut som fått mer än hälften av de angivna rösterna, 6 kap. 33 § FL. När det gäller ändring av stadgarna som innebär att en medlems skyldighet att betala till föreningen ökar, krävs en majoritet på minst 3/4 av de röstande, för att beslutet ska gå igenom, 6 kap. 36 § FL. 


En ändring av stadgarna kan även innebära ett tillägg. Såfort något i stadgarna ändras innebär det en ändring av stadgarna. Som tidigare nämt ska frågan om avgifter finnas med i stadgan, 3 kap. 1 § p. 4 FL. Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på nelly.starkengren@Lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis hoppas jag att min hantering av ditt ärende har varit givande och att det presenterats på ett tydligt och utförligt sätt. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Med vänliga hälsningar,


Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000