Att bestrida en felaktig faktura

2017-02-04 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Jag fick idag faktura på 1200 kr för fyra böcker från biblioteket som de hävdar att jag inte har lämnat tillbaka. Jag är helt säker på att jag har lämnat tillbaka dem i bibliotekets återlämningsautomat men kan tyvärr inte bevisa detta då jag tryckte på knappen "inget kvitto tack" i automaten när jag lämnade tillbaka dem. När jag ringer till dem säger de att de ska kolla på sina hyllor efter dem, men om de inte hittar dem måste jag betala. Vad säger lagen om detta? Kan jag på något sätt överklaga? Om det visar sig att de hittar böckerna, kan jag isf få någon ersättning pga de felaktiga fakturorna jag fått?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först förklara hur man kan bestrida en faktura och vad som händer när man gör det. Sedan kommer jag förklara hur en tvist om en faktura avgörs och ge några slutliga råd. Jag kommer kort gå in på några bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan hitta den här.

Att bestrida en felaktig faktura

Om man får en faktura som man inte tycker stämmer – antingen för att man inte alls är skyldig pengar, eller för att fakturan är på fel summa – ska man bestrida den. Detta görs genom att kontakta den som skickat fakturan och tydligt ange sina personuppgifter, vilken faktura det gäller och att man bestrider den i sin helhet eller i en del. Man ska också förklara varför man bestrider den. Det är bra att spara en kopia på sitt bestridande om det är möjligt.

När den som skickat fakturan får bestridandet måste de avgöra hur de vill gå vidare. Om de fortfarande anser att de har rätt till betalning, så kan de till slut vända sig till inkasso. Då får man ett inkassokrav från inkassoföretaget. Detta inkassokrav ska man också bestrida, genom att skicka in samma uppgifter som vid första bestridandet, men denna gången ska det skickas till inkassoföretaget.

I sista led kan fakturan skickas vidare till Kronofogden. Får Kronofogden in ärendet och väljer att ta upp det kommer de delge dig (29 §). Kronofogdens krav ska också bestridas om du fortfarande anser att du inte är skyldig pengarna. Detta bestridandet görs också skriftligen och ska innehålla alla relevanta uppgifter och eventuell bevisning (31-32 §§). Om du har fått några kostnader på grund av fakturan kan du begära ersättning för dem i samband med det här. När Kronofogden fått in bestridandet kommer de vända sig till den som ställt ut fakturan och låta dem avgöra om de vill att ärendet ska gå vidare till domstolen eller om det ska skrivas av.

En tvist om en faktura

Skulle ärendet gå hela vägen till domstol kommer bevisfrågor bli avgörande. Det är den som påstår att en skuld har uppkommit som måste bevisa att detta stämmer. Kan det läggas fram bevis som tyder på att fakturan stämmer kommer du behöva bevisa att du inte är skyldig att betala. Det är väldigt svårt att avgöra hur det i slutänden går, eftersom väldigt mycket kan läggas fram som bevis och en domstol värderar allt i det enskilda fallet.

Slutliga råd

Jag föreslår att du avvaktar tills biblioteket har kollat om böckerna finns hos dem. Om de inte hittar böckerna och fortsätter att kräva dig på pengar kan du bestrida kraven så som jag har beskrivit ovan. Spara kopior på alla dina skriftliga bestridanden. Det blir då upp till biblioteket att avgöra hur långt de är beredda att gå för att eventuellt driva in pengarna. Om den felaktiga fakturan har gett dig några kostnader kan du begära ersättning för dem, men du kan inte få ersättning endast för att du har fått en felaktig faktura.

Att inte ha kvar kvittot som visar att du har lämnat in böckerna kan vara till din nackdel i bevishänseende. Be biblioteket extrakolla om de har registrerat att någon annan har lånat böckerna och fråga om de har möjlighet att se i sitt system om och när någon lämnar tillbaka böcker. Det är alltid bra att försöka reda ut alla möjliga misstag innan det leder till en tvist.

Vill du läsa mer eller få fler råd om fakturor och hur man bestrider dem kan du läsa mer på Kronofogdemyndighetens hemsida och Konsumentverkets hemsida.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (764)
2021-01-19 Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?
2021-01-16 Vilken lag reglerar hur många dagar en privatperson ska ha på sig att betala en faktura!
2021-01-07 Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?

Alla besvarade frågor (88253)