Att begära ut allmän handling

Hej. Vill få ta del av alla mina register, d v s uppgifter om mig som finns på de olika myndigheterna. Även få veta vem av dem som sökt på mig i dessa sammanhang. Hur göra?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt offentlighetsprincipen har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar, vilket framgår i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105). Denna rättighet kan begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till bl.a. rikets säkerhet och skyddet för en enskilds ekonomiska och personliga förhållanden, enligt 2:2 TF. Begäran om att få ta del av en allmän handling görs hos myndigheten som tillhandahar handlingen, enligt 2:14 1 st. TF. Myndigheten har inte rätt att efterforska vem som begärt en allmän handling och i vilket syfte i större utsträckning än som är nödvändigt för att pröva om hinder föreligger för att lämna ut handlingen (2:14 3 st. TF). Detta innebär att man som utgångspunkt har rätt att vara anonym när man begär ut en handling, och myndigheten sparar inte information om vem som begärt ut vad.

En allmän handling ska genast eller så snart som möjligt lämnas ut utan avgift till den som begär det, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handlingen får även skrivas av, avbildas eller spelas in. (2:12 TF) Vill man ha en utskrift kan man få stå för kostnaden. En allmän handling kan vara både offentlig och sekretessbelagd. Som huvudregel gäller inte sekretessen gentemot dig själv, vad gäller uppgifter från dina ärenden hos myndigheter, enligt 10 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I vissa fall kan denna rättighet begränsas, exempelvis om myndigheter har uppgifter om en som anses kunna leda till skada om man får reda på det. En sådan sak skulle kunna vara att Socialtjänsten har uppgifter om att en person som barn gått igenom något traumatiserande och förträngt detta. Men som sagt har du som huvudregel rätt att få del av dina egna uppgifter, men inte att veta om någon sökt på dig i sådana sammanhang.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo