Återbetalning av misstagsbetalning som skett för ett år sedan

Om man fått för mycket lön och påtalar detta till arbetsgivaren. Som då säger att han ska rätta till felet, och sedan inte gör något åt det på 1år. Kan han efter så lång tid komma och kräva tillbaka pengarna?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När en arbetstagare fått för mycket lön så har en misstagsbetalning skett från arbetsgivarens sida. Detta aktualiserar en princip som kallas för condictio indebiti, vilket innebär att någon som av misstag betalat ut pengar har rätt att kräva tillbaka dem. Det finns dock undantag till denna princip. I ett rättsfall från Högsta domstolen (HD), NJA 2001 s. 353, krävde ett försäkringsbolag som betalat ut ett felaktigt belopp tillbaka pengarna 9 månader efter de först betalats ut. HD konstaterade då att om parten som fått betalningen varit i god tro eller haft anledning att uppfatta betalningen som en slutgiltig reglering av parternas mellanhavanden så kan det innebära att kravet på återbetalning inte ska godtas.

HD nämner även i detta rättsfall att man i praxis även beaktar betalarens passivitet samt om mottagaren inrättat betalningen i sin ekonomi.

Då du var medveten om att en misstagsbetalning skett, och även informerat arbetsgivaren om detta, så kan du inte anses ha varit i god tro. Huvudregeln blir då enligt praxis att du, på grund av din så kallade "onda tro", inte ägt rätt till pengarna, då du vet att de ska återbetalas. Då jag antar att du gått och väntat på denna återbetalning så förutsätter jag även att du inte inrättat din ekonomi (använt) dessa pengar. Dessa omständigheter pekar på att betalaren kommer ha rätt att kräva dig på betalning.

Det faktum att det gått så lång tid utan att ett återkrav har utställts gör dock att det hela blir mer osäkert. Ju längre tid som utbetalaren är passiv, desto mer god börjar din tro att anses vara, då pengarna med stor sannolikhet börjar bli beblandade med din egen ekonomi. Förr eller senare så kommer längden av utbetalarens passivitet helt ha konverterat din onda tro till god tro, då du i och med denna passivitet haft anledning att uppfatta betalningen som en slutgiltig reglering av era mellanhavanden.

I ovan nämnda rättsfall ansågs 9 månader vara en lång tid för ett återkrav att ske, men då förelåg även god tro till att börja med. I och med att du hela tiden varit medveten om att betalningen skulle återbetalas så föreligger ingen god tro, och det ska rätt mycket till för att du ska undslippa återbetalning. Det framgår inte av praxis någon tidsfrist på hur länge du ska behöva vänta på betalarens passivitet, varför jag är rädd att jag inte kan ge ett konkret svar. Min bedömning är dock att du fortfarande är återbetalningsskyldig, då både du och arbetsgivaren är medvetna om att det är en misstagsbetalning som skett tiden som gått (ett år) rent juridiskt sett troligtvis inte är nog för att ge dig anledning att uppfatta betalningen som slutligt reglerad.

Jag hoppas att detta besvarat din fråga.

Med vänlig hälsning.

Erik ClaesonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo