Arvsavtal m.m.

2020-02-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga som gäller avtal avseende fördelning av arv, förskott på arv och gåvor från föräldrar till bröstarvingar. Vi är en syskonskara på fyra syskon som skulle vilja ingå ett gemensamt avtal kring eventuellt arv, förskott på arv och gåvor som våra föräldrar kan komma att ge/lämna efter sig. Vi känner alla fyra att det skulle vara skönt att slippa en obehaglig överraskning framöver om våra föräldrar skulle välja att förfördela någon av oss då detta kan skapa splittring oss syskon emellan. Vår fråga är om det är möjligt att skriva ett sådant avtal och vad vi i så fall behöver ha med i avtalet för att det ska vara giltigt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser som ger svar på denna fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Vill du följa med i lagrummen medans du läser svaret får du gärna klicka på länkarna eller söka upp lagrummen via internet.


Utgångspunkterna för arv

För att ge en kort bakgrund till hur situationen ser ut kan det vara bra att ha koll på utgångspunkterna för arv om ni redan har koll på utgångspunkterna kan ni bortse från detta avsnitt.

Alla barn till den som lämnar arv efter sig kallas för bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att alla bröstarvingar får en lika stor del av arvet. De här andelarna kallas för arvslotter. Huvudregeln kan dock undvikas om det skrivs i testamentet att alla bröstarvingar inte ska få lika mycket (vilket ni befarar är en risk). Gränsen för hur mycket man kan förfördela arvingarna går vid hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att ni fyra syskon som egentligen får 25% av arvet var kan kräva att ni åtminstone får 12,5% av arvet ifall fördelningen ser annorlunda ut i testamentet. Alltså kan inte någon av era föräldrar göra någon bröstarvinge arvlös, och det finns dessutom en gräns för hur testatorn får fördela arvet mellan er.

Att skriva avtal om framtida arv med sina syskon

Så som jag förstår det så vill ni skriva vad man kallar för ett arvsavtal er syskon emellan, utan att era föräldrar deltar i avtalet. Ett arvsavtal är nämligen just att träffa avtal om framtida arv med andra personer än den som lämnar arvet efter sig. Detta regleras i 17 kap. 1 § ärvdabalken. Rättsligt sett innebär paragrafen att arvsavtal är ogiltiga om någon bestrider avtalet. Det betyder tyvärr att avtalet kommer vila på samma förtroende som en vanlig överenskommelse er syskon emellan eftersom avtalet kommer ogiltigförklaras om någon bestrider avtalets giltighet.

Sammanfattning

Det finns alltså en viss gräns till hur långt era föräldrar kan förfördela er. Skulle ni skriva ett arvsavtal är det tyvärr ändå väldigt enkelt att ogiltigförklara avtalet om någon av er skulle ångra att de ingick i avtalet senare. För att få ett starkare juridiskt skydd skulle jag rekommendera att övertala arvlåtaren att skriva ett testamente där alla får lika mycket arv. Skulle ni behöva hjälp med att skriva ett testamente kan jag rekommendera att använda vår avtalsrobot (https://lawline.avtalsrobot.se/) eller att ni vänder er till juristbyrån!


Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85568)