Arvsavstående från viss egendom

2016-11-16 i Arvsavstående
FRÅGA
Kan man avsäga sig del av arv ?Jag är ensam arvtagare till min avlidne bror. Han efterlämnar lite pengar, ett bostadshus och en industrifastighet. På industrifastigheten finns en byggnad i mycket dåligt skick, den bör rivas. Det kan också finnas miljöskadliga ämnen i marken som eventuellt måste saneras.Kan jag avsäga mig arvet av industrifastigheten men ta emot arvet av bostadshus och pengar ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag göra dig uppmärksam på att det finns en skillnad i att avstå från arv och att avsäga sig arv. Om man avsäger sig arv gör man det med stöd i 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB) och det ska ske skriftligen hos arvlåtaren. Detta ska göras medan arvlåtaren fortfarande är i livet och innebär att man avsäger sig all rätt till arv, en arvsavsägelse gäller även mot sina avkomlingar.

Däremot om man istället avstår från arv så innebär det helt enkelt att man väljer att inte ta del av arv som egentligen skulle tillfalla en enligt arvsordning eller testamente. Detta bör ske skriftligen och bifogas till bouppteckningen. Avstående från arv kan ske gällande viss egendom, varför du i detta fall kan välja att avstå från arvet till industrifastigheten men ta emot bostadshuset och de likvida medlen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Blir följden av arvsavståendet att Allmänna Arvsfonden blir dödsbodelägare och ärver industrifastigheten eftersom det saknas andra legala arvingar ?
2017-01-11 16:07
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85382)