Arvsavstående efter arvlåtarens död

2015-06-16 i Arvsavstående
FRÅGA
Vid bodelning, kan en av syskonen avsäga sin del av arvet? (det är 5 syskon som skall dela arvet), och sedan ge sin del av arvet till en av syskonen för att hon har tagit hand om morfar sista tiden. vad innebär detta skattemässigt, summan som varje syskon kommer att få är ca. 100000 kr?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns en reglering om arvsavstående innan arvlåtarens död (i form av arvsavtal eller testamente). Emellertid är området om arvsavstående efter arvlåtarens död oreglerad. Enligt praxis anses det dock fullt möjligt att avstå från sitt arv, även efter att arvlåtaren avlidit. Dödsbodelägare kan i samband med arvskiftet avtala om att ett syskon ska avstå från sin del av arvet, till förmån för annat syskon. Detta gäller under förutsättningen att samtliga delägare är överens. En sådan avsägelse av arvet skulle då kunna ses som en gåva. Rent skatterättsligt spelar det ingen roll om avsägelsen ses som ett arv eller en gåva, eftersom dessa båda är skattefria.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (300)
2020-07-09 Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?
2020-07-04 Kan jag avstå från mitt arv efter min mor till förmån för min moster?
2020-06-29 Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?
2020-06-29 Hur för man över sitt arv till någon annan?

Alla besvarade frågor (81781)