Arv och utmätning

Kan fogden ta mitt arv jag har ju ingen inkomst

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om kronofogden överhuvudtaget har rätt att utmäta ditt arv.

Enligt 4 kap 2§ Utsökningsbalken (UB) har kronofogden rätt att utmäta egendom. Här inräknas även arv såvida det inte finns ett testamente med en särskild föreskrift om att din arvslott inte får utmätas. Om så är fallet kan din arvslott inte utmätas enligt 5 kap 5§ UB.

Finns inte ett förbehåll utskrivet kan din arvslott således utmätas. För att undvika det kan du överlåta din del till dina syskon genom att avstå din del alternativt upprätta ett arvsavtal enligt 17 kap 2§ ärvdabalken (ÄB). Avsägelse av rätt till arv kan ske genom att man godkänner ett av arvlåtaren upprättat testamente till förmån för annan eller på annat sätt skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man avstår från sin arvsrätt.

Det som är viktigt i här är att du avsäger dig din rätt innan arvskifte skett, det är då man fördelar kvarlåtenskapen. Om du avsäger dig din rätt efter arvskifte kan det enligt praxis betraktas som en gåva istället vilken borgenärerna kan kräva att du återtar för utmätning.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo