Arv och bodelning vid makes död

FRÅGA
Jag och min make har precis köpt hus tillsammans, vi är gifta. Min man har ett barn sedan tidigare förhållande. Om min man går bort, vad händer då ? Hur ser arvsuppdelningen ut? Har min makes dotter rätt till en del av huset? Finns det något man kan göra för att hela huset ska gå till mig? Borde man skriva ett äktenskapsförord i sådana här fall eller det är onödigt då vi är gifta ?! Jag undrar även om ifall jag skulle gå bort, ärver min styvdotter något från mig ?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsfördelning och barn från tidigare äktenskap

Din styvdotter ärver inte något från dig då hon inte är ditt biologiska barn (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). När en en person varit gift så faller dennes kvarlåtenskap till den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Men i och med att din man har ett barn från tidigare äktenskap så har hon rätt att få ut sin pappas kvarlåtenskap om hon inte väljer att avstå till förmån för dig som efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB).

Äktenskapsförord

Vid dödsfall görs alltid en bodelning om den avlidne varit gift (se 23 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att när din man går bort så kommer en bodelning att göras innan fördelning av arv. I en bodelning ska endast giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Med giftorättsgods menas den egendom som kommer delas på hälften vid en bodelning exempelvis hus, båt eller bil. Genom äktenskapsförord kan du göra din egendom till enskild egendom, vilket undantar denna från bodelning (se 7 kap. 2 § ÄktB). Nu vet jag inte hur ägandeförhållandena till bostaden ser ut. Om du har ensam äganderätt till bostaden så är det inte tillräckligt för att den inte ska ingå i bodelning. Därmed behöver du göra ett äktenskapsförord som klargör att bostaden är din.


Bostaden kan erhållas vid bodelning

Om situationen istället är som sådan att ni äger bostaden gemensamt med hälften var så kan du erhålla bostaden vid bodelning förutsatt att du har mest behov av den. En sådan förutsättning skulle kunna vara att ni har gemensamma barn och att ni behöver bostaden för att bo där (11 kap. 8 § ÄktB). Jag har valt att ställa upp ett exempel på en bodelning för att illustrera hur det går till och hur det är kopplat till arvsfördelningen.

Exempel

Om du och din make har möbler värt 50 000 kr vardera och en gemensam bostad som ni äger 50 % var på 2 miljoner så blir det totalt 2100 000 kr. Detta hälftendelas, vilket ger en andel på 1050 000 kr (11 kap. 3 § ÄktB). Andelen är så mycket egendom som man är berättigad till. Efter denna beräkning görs är en lottläggning varav lotten är den egendom man får ut vid bodelningen. Huvudregeln vid lottläggning är att var och en behåller sitt giftorättsgods. Detta betyder att du i detta scenario får behålla dina möbler på 50 000 kr. Resterande möbler på 50 000 kr hamnar på din makes lott. Vidare finns en undantagsregel om att den som har bäst behov av makarnas gemensamma bostad får erhålla den på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Denna regel kan tillämpas till förmån för den efterlevande maken. Sammantaget betyder det att du i en bodelning kan erhålla bostaden på din lott, vilket betyder att den inte kommer ingå i din makes kvarlåtenskap och därmed inte tillfalla din styvdotter. I exemplet blir således din lott 50 000+2000 000 kr. Vidare kommer du få ge ut 1000 000 kr i så kallad skifteslikvid som kompensation av att du erhåller bostaden (11 kap. 9 § ÄktB).

Sammanfattningsvis görs en bodelning innan arvsfördelning. Det som din make erhåller i bodelning går i arv till hans barn. Det du erhåller i bodelning får du behålla. Om äktenskapsförord genomförs för bostaden så kommer inte denna att ingå i bodelningen alls, varav den inte kommer tillfalla din styvdotter.

Om du vill ha hjälp av våra jurister för att upprätta ett äktenskapsförord så kan du ringa oss på 08-533 300 04

Vänligen

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97613)