Arv: Fråga om prioritet mellan likalydande bud på fastighet när bägge budgivare är dödsbodelägare

2016-10-08 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är fyra syskon som inte är sams gällande fastighetens budgivning mellan två av oss fyra syskon.Vi har därför en boutredare och nu har två helt lika bud lämnats, det ena den 13/6 på 800.000:- och det andra budet lades nu i september av en annat syskon också på 800.000:- . Frågan är då vilket bud gäller av dessa två?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Om de likalydande buden gjorts dels av ett syskon, dels av någon som inte är dödsbodelägare, kommer syskonet att få köpa fastigheten. Stöd för detta står att finna i Högsta domstolens dom i mål NJA 1994 s. 141.

Om de båda likalydande buden gjorts av två syskon blir dock frågan svårare. Boutredningsmannen bör i detta läge först och främst försöka förmå någon att ge ett högre bud. Om detta inte är möjligt bör det syskon som bjöd på fastigheten först få ta över fastigheten, d.v.s. det syskon som bjöd på fastigheten 13/6.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88213)