Arbetsgivare vill ändra anställningsavtal

2016-03-02 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej,min dotter har varit anställd i ett år och skrev på ett anställningsavtal när hon började där det var specificerat arbetstid 34 tim/vecka och en fast månadslön.Nu har arbetsgivaren kontaktat henne och meddelat att de gjort ett misstag då månadslönen i hennes anställningsavtal gällde för 40 tim och att de tänker skriva ett nytt avtal där lönen reducerats i motsvarande grad.Hon är inte medlem i facket.Företaget har flera tusen anställda på olika platser i Sverige.Ska hon bara acceptera och skriva på eller är det rimligt att företaget får stå för sitt misstag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare kan inte ensidigt ändra ett ingånget anställningsavtal utan det måste i sådana fall ske i samförstånd med arbetstagaren. Om parterna inte kan komma överens återstår bara möjligheten för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren och erbjuda denne en ny anställning med förändrade villkor.

Vid en uppsägning måste arbetsgivaren följa LAS (lagen om anställningsskydd som du hittar här) regler. Det innebär att uppsägningen måste vara sakligt grundad (7 § LAS). Vid uppsägningar som inte sker på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren visa att uppsägningen grundar sig på ett företagsekonomiskt övervägande. Detta innebär att det oftast krävs att en grupp av eller att samtliga arbetstagare sägs upp i det fall arbetsgivaren vill omförhandla anställningsvillkor. Alltså att det sker generella lönesänkningar, till exempel på grund av att verksamheten inte klarar av att bära arbetstagarnas aktuella löner. Om en enstaka arbetstagare sägs upp därför att denne inte ses som tillräckligt lönsam är det istället fråga om en uppsägning på grund av personliga skäl som kan innebära skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren.

I detta fallet skulle någon saklig grund för uppsägning troligtvis inte föreligga. Din dotter behöver alltså inte acceptera och skriva på, det är helt rimligt att företaget får stå för sitt misstag.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1806)
2020-12-02 Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön
2020-12-02 Har anställningsavtal ingåtts eller inte
2020-12-02 Förbud mot bisyssla i anställningsavtal
2020-12-02 Formkrav för kollektivavtal

Alla besvarade frågor (86869)