Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?

2020-09-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Är socialtjänstens journaler om en person offentliga handlingar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglering av vad som är sekretessbelagda handlingar finns i Tryckfrihetsförordningen (TF) samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad gäller för socialtjänstens journaler?

En väldigt stark princip inom det svenska rättssystemet är offentlighetsprincipen, som finns uttryckt i 2 kap. 1 TF. Prinicipen innebär att enskilda personer har rätt att ta del av handlingar som uppställs inne hos myndigheterna. Rätten gäller endast s.k. allmänna handlingar. Även för dessa får det lov att begränsas till hänsyn för vissa utpekade intressen exempelvis rikets säkerhet, intresset att förebygga och beivra brott eller skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § TF).

Din fråga är lite vag, men det går att säga att i kapitel 26 i OSL beskrivs de begränsningar (alltså när sekretess ska finnas) av offentlighetsprincipen som får lov att göras till skydd för enskild inom bl.a. socialtjänsten. Kapitlets 1 § behandlar att sekretess gäller för sådana uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte är tydligt att uppgifterna får lov att röjas utan att den personen eller dens närstående lider men. Kapitlet beskriver också bl.a att sekretess gäller för uppgifter om en underårigs vistelseort, vad som sägs på familjerådgivningar eller uppgifter som kommer in via anmälan. Det finns också utskrivet att vissa undantag får ske i särskilda situationer.

Som svar på din fråga, generellt gäller sekretess på uppgifter som finns inom socialtjänstens verksamhet, dessa är då alltså inte offentliga handlingar. Men kan finnas undantag att få lov att ändå röja uppgifterna men det får i princip aldrig ske till vem som helst som efterfrågar, utan i sådana fall till ex. personer som har en relation till personen information berör.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Om du vill ha svar angående en mer specifik handling/ uppgift får du gärna skicka in en ny fråga eller se om du kan själv läsa 26 kapitlet i OSL.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93199)