Är före detta flickvännen dödsbodelägare?

2017-05-21 i Sambo
FRÅGA
Hej, en nära anhörig har just gått bort. Denne var skriven hos en fd flickvän men de hade avslutat sin relation ett år innan personen gick bort. Nu har flickvännen gjort allt för att stoppa begravning när hon inte fick styra och ställa som hon ville. Personen ifråga som gått bort hade två barn med annan flickvän sedan tidigare. Familjen och barnens mamma är eniga om hur gravsättningen osv ska gå till. Men flickvännen vill annat. Kyrkan håller nu på att försöka medla. Men hur kan denna fd flickvän ens ha en rättighet att dels ställa till det på det här sättet och hur kan hon ens få till en medling via kyrkan när hon inte ens är anhörig till den som gått bort?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Dödsbodelägare

De som är gemensamt behöriga att förvalta ett dödsbo (den avlidnes kvarlåtenskap) kallas dödsbodelägare och är den avlidnes sambo eller make, arvingar eller testamentstagare. Dessa är de som har rätt att tala och svara i angelägenheter som rör dödsboet.

Samboförhållandet

Om personens före detta flickvän varit hans sambo sedan tidigare, ska i regel en bodelning ha skett mellan dem när deras förhållande tagit slut. Om de inte hunnit komma överens om bodelning och den således inte har blivit avslutad innan han gick bort så blir hon dödsbodelägare. Hennes rätt i dödsboet grundar sig härvid på bodelningen.

Om hon ett år efter samboförhållandet upplösts inte påkallat bodelning anses hennes rätt ha gått förlorad. Om han dog inom ett år från att samboförhållandet upplösts, har hon däremot möjlighet att påkalla bodelningen fram till att bouppteckning upprättas.

Om han dog efter att ett år löpt och hon inte påkallat bodelning inom ett år anses hennes rätt ha gått förlorad. Så huruvida hon har rätt att bestämma tillsammans med er beror på omständigheter som inte framkommer av frågan. Två viktiga frågor är alltså om hon varit hans sambo och om hon har någon rätt som dödsbodelägare som grundar sig i en oavslutad bodelning. När är man i ett samboförhållande? Samboförhållande är enligt lagens mening två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Stadigvarande är åtminstone sex månader.

Oavsett om hon har en rätt i dödsboet genom en oavslutad bodelning, ska alla dödsbodelägare bestämma om dödsboet gemensamt. Det är inte möjligt att endast en av flera dödsbodelägare bestämmer i dödsboet. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens så kan en av delägarna begära att rätten förordnar en boutredningsman. Boutredningsmannen tar då över dödsboet som förvaltare, beslutar om gravsättning och fördelar kvarlåtenskapen rättvist mellan dödsbodelägarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (492)
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (94235)