Är äktenskapsförordet giltigt i Sverige?

Hej;

skulle vällja fråga, är gilltig ett utomlans äktenskapförord från Tunisien ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar har jag redogjort för huruvida ett äktenskapsförord som är skrivet i Tunisien är giltigt i Sverige. Svaret på frågan beror på:

- var makarna bosatte sig efter de gift sig

- när äktenskapsförordet författades

- om makarna har avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden

Jag har utgått ifrån att makarna inte har avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas på deras äktenskapsförhållanden, att makarna bosatte sig i Tunisien direkt efter giftermålet och att äktenskapsförordet skrevs direkt efter detta. Jag har även utgått ifrån att makarna författade äktenskapsförordet i enlighet med Tunisisk rätt. Den lag som tillämpas i Sverige för att bedöma huruvida ett utländskt äktenskapsförord är giltigt i landet är Lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF).

En rättshandling mellan makar som avser deras förmögenhetsförhållande ( t.ex. ett äktenskapsförord) är giltigt i Sverige under vissa förutsättningar. I 5 § LIMF framgår att ett sådant äktenskapsförord är giltigt om det stämmer överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företas. I 4 § LIMF framgår att om makarna inte har bestämt vilken lag som ska vara tillämplig, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig.

Utifrån de förutsättningar jag utgått ifrån, innebär detta att äktenskapsförordet är giltigt i Sverige om det har upprättats i enlighet med Tunisisk rätt.

Frågor av detta slag är komplicerade eftersom det kräver omfattande information. Jag vill rekommendera dig att vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist för att undersöka om äktenskapsförordet är giltigt i Sverige.

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”