Ansvaret för ett aktiebolags skulder

2015-12-31 i Bolag
FRÅGA
Hej! Ska starta ett Aktiebolag där endast jag kommer vara anställd och VD. Förstått de som man måste ha en suppleant också. Blir den personen ekonomiskt ansvarig ifall de går i konkurs? Vill ha min pappa i den rollen men vill inte att han ska bli ansvarig för något. Blir han de?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Ansvarigt för ett aktiebolags skulder är som huvudregel endast bolaget (se 1 kap. 3 § aktiebolagslagen). Under särskilda omständigheter kan emellertid bolagets ledande befattningshavare eller ägare bli ersättningsskyldiga (se främst 25 och 29 kap. aktiebolagslagen). För att en styrelsesuppleant i något av dessa fall skall bli ansvarig krävs att denne inträtt i sitt uppdrag (jfr. 8 kap. 20 § aktiebolagslagen). Har så ej skett skall vederbörande inte kunna bli ersättningsskyldig.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84102)