Ansvar för varor under transport

2017-02-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag skulle behöva lite hjälp med att resonera kring detta fall rent juridiskt. Säljaren, av köksluckor ska leverera 5 st luckor till köparen. Luckorna ska levereras 2 veckor efter beställning. Säljaren använder sig alltid av en och samma fraktare, vilka brukar köra ganska snabbt men säkert. Samma dag som leveransen ska ske är det halt ute på vägarna och man har inte spänt fast luckorna ordentligt i bilen, vilket gör att luckorna kasar runt så att luckorna får skador.När köparen tar emot leveransen är dem inte nöjda med deras varor.Min fråga är, vad kan köparen göra och vilka alternativ har dem? Vem är det som egentligen som står för dem skador som uppkommit på luckorna?Tacksam för all hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som av din fråga att det handlar om två företag och köp av lösa saker, därför blir köplagen (KöpL) tillämplig på denna fråga (om inte företagen har avtalat bort köplagen i det aktuella avtalet).

För att veta vem som ska ansvara för de uppkomna skadorna måste man fastställa vem av säljaren och köparen som bar risken för varan vid den tidpunkt då skadorna uppkom. Enligt 13 § KöpL går risken för varan över från säljaren till köparen vid avlämnandet. Det finns olika sätt för att avgöra när varan anses avlämnad och dessa framgår av 6 och 7 §§ KöpL.

6 § KöpL reglerar hämtningsköp, det vill säga när köparen ska hämta varan hos säljaren. Denna fråga verkar handla om ett transportköp och därför bir 6 § KöpL inte tillämplig i detta fall. 7 § KöpL som reglerar transportköp blir istället tillämplig. Det finns då tre tänkbara scenarion.

1. Om säljaren själv transporterar varan till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten, då anses varan som avlämnad när den överlämnas till köparen.

2. Om varan i annat fall ska transporteras till köparen, till exempel av en självständig transportör, anses varan som avlämnad när det lämnas till den transportör som åtagit sig transporten från avsändningsorten.

3. Har varan enligt avtalet sålts ”fritt”, ”levererad” eller ”fritt levererad” med en viss ort, till exempel ”fritt levererad Stockholm”, anses varan inte avlämnad förrän transporten nått Stockholm.

Av informationen i frågan verkar det vara det andra scenariot som är aktuellt då jag uppfattar det som att säljaren använder sig av en fristående transportör. Det är i så fall köparen som i detta fall ansvarade för varorna när skadorna uppkom. Enligt 12 § KöpL är köparen skyldig att betala för varan även om den förstörts eller försämrats då risken låg på köparen. Alltså, köparen ansvarade för luckorna när skadorna uppkom och kan inte vända sig till säljaren för att kräva någon åtgärd.

Om det skulle vara så att transportören varit vårdslös och inte lastat varorna på rätt sätt skulle transportören kunna bli ersättningsskyldig för skadorna enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Skadeståndslagen reglerar ersättningsskyldighet för skada som uppkommer när det inte finns ett avtalsförhållande mellan parterna. Om detta är aktuellt i denna situation går dock ej att avgöra, det behövs då mer information.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95675)