Ska anmälare bli underrättad vid inledning av förundersökning?

2017-01-16 i Förundersökning
FRÅGA
Jag får motstridiga svar, när jag kollar på er hemsida, se nedan.Blir jag som anmälare underrättad, eller inte, när de inleder förundersökningen?http://www.lawline.se/answers/forundersokning-3”Efter Din polisanmälan behandlar polisen den och därefter fattas ett beslut om att inleda en förundersökning, vilket Du ska underrättas om.”...http://lawline.se/answers/polismyndighetens-skyldigheter-vid-forundersokning”3. Det finns ingen skyldighet för polisen att meddela att förundersökning inleds.”
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av anmälare också är målsägande. Enligt 13 b § förundersökningskungörelsen följer i sådana fall att:

"Målsäganden ska så snart som möjligt tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om beslut om att förundersökning inte ska inledas eller att en inledd förundersökning har lagts ned, beslut om att åtal inte ska väckas, tidpunkt och plats för sammanträden i rätten och dom eller slutligt beslut i målet."

Av 14 § andra stycket förundersökningskungörelsen följer vidare att om ett beslut tas om att inte inleda förundersökning, ska underrättelse lämnas till målsägande som angett brottet, eller den som begärt att bli underrättad.

Av det ovan sagda följer alltså att du har rätt att bli underrättad om att en förundersökning inte ska inledas, men det finns ingen generell skyldighet för polisen att meddela att en förundersökning inletts.

Hoppas du fick någon klarhet i din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (486)
2020-11-30 Får Polisen och Tullverket genomföra en husrannsakan som baseras på ett tips?
2020-11-29 Varför tar mitt ärende så lång tid?
2020-11-29 Finns man kvar i något register när förundersökning lagts ned?
2020-11-29 Misstänkts rätt att ta del av förundersökningsprotokoll

Alla besvarade frågor (86900)