Anknytnings ansökan från någon som utfört brott i sitt hemland

2017-12-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag undrar om en person kan flytta till anhörig i Sverige om hen har någon form av belastningregister (handlar om små brott) i sitt hemland.Eller är det ingen ide att ens ansöka?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

För att uppehållstillstånd på grund av utlännings brottslighet vid anknytning ska kunna vägras förutsätts att det finns en lagakraftvunnen dom som avser fängelsestraff av inte allt för kort varaktighet. Även överklagad dom i ett mål om grovt brott som inte vunnit laga kraft kan utgöra ett särskilt skäl mot att - åtminstone för tillfället bevilja - uppehållstillstånd. Detta kan bli aktuellt exempelvis i de fall som utlänningen söker uppehållstillstånd före inresan enligt 5 kap. 18 § st.1 utlänningslagen.

Vid bedömningen ska ses till straffets längd och gärningens art. Grova oaktsamhetsbrott som visserligen lett till fängelsestraff men där återfallsrisken normalt är liten kan betraktas som mindre allvarliga än brott som lett till fängelsestraff av samma längd men där återfallsrisken typiskt sett är större. När uppgifter om brottslighet i annat land kommer fram tas hänsyn också till att straffmätningen för samma brott kan skilja sig högst avsevärt mellan olika länder. Bedömningen sker då med utgångspunkt i vilket straff som sannolikt skulle ha utdömts i Sverige (prop. 2004/05:170 s.202)

Sammanfattningsvis kan man säga att hens brottslighet kan påverka anknytningsförfarande men eftersom du anger att det rör sig om små brott i hens hemland då troligtvis det kommer inte påverka, i alla fall det ska göras helhetsbedömning av Migrationsverket.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97608)