Anknytnings ansökan från någon som utfört brott i sitt hemland

Hej jag undrar om en person kan flytta till anhörig i Sverige om hen har någon form av belastningregister (handlar om små brott) i sitt hemland.

Eller är det ingen ide att ens ansöka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

För att uppehållstillstånd på grund av utlännings brottslighet vid anknytning ska kunna vägras förutsätts att det finns en lagakraftvunnen dom som avser fängelsestraff av inte allt för kort varaktighet. Även överklagad dom i ett mål om grovt brott som inte vunnit laga kraft kan utgöra ett särskilt skäl mot att - åtminstone för tillfället bevilja - uppehållstillstånd. Detta kan bli aktuellt exempelvis i de fall som utlänningen söker uppehållstillstånd före inresan enligt 5 kap. 18 § st.1 utlänningslagen.

Vid bedömningen ska ses till straffets längd och gärningens art. Grova oaktsamhetsbrott som visserligen lett till fängelsestraff men där återfallsrisken normalt är liten kan betraktas som mindre allvarliga än brott som lett till fängelsestraff av samma längd men där återfallsrisken typiskt sett är större. När uppgifter om brottslighet i annat land kommer fram tas hänsyn också till att straffmätningen för samma brott kan skilja sig högst avsevärt mellan olika länder. Bedömningen sker då med utgångspunkt i vilket straff som sannolikt skulle ha utdömts i Sverige (prop. 2004/05:170 s.202)

Sammanfattningsvis kan man säga att hens brottslighet kan påverka anknytningsförfarande men eftersom du anger att det rör sig om små brott i hens hemland då troligtvis det kommer inte påverka, i alla fall det ska göras helhetsbedömning av Migrationsverket.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail AtayevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”