Ångerrätt

Mitt företag blivit bedraget till en erbjudande av Bolagupplysningen. Det kostar 5000 kr till företaget utan nytta. Har jag ångerrätt inom kort om det var en fälla som företaget fallit in?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Det finns ingen laglig rätt att ångra köp som gjorts i exempelvis en butik för en privatperson, har du dock som en konsument köpt något på postorder, av en telefonförsäljare, från tv-shop, på internet eller utanför affärslokal, har man 14 dagars ångerrätt när man handlar inom Sverige och resten av EU. Detta gäller enligt distansavtalslagen som lagstadgar två veckors ångerrätt. För att distansavtalslagen ska vara tillämplig så förutsätts det att du ingått avtalet i egenskap av privatperson (konsument). Har du dock köpt tjänsten det i egenskap av en näringsidkare så gäller istället Köplagen bli tillämpar och den lagen ger inte dig någon ångerrätt.

Det framkommer inte i din fråga på vilket sätt du köpte den här tjänsten du beskriver eller om du gjorde det i egenskap av privatperson eller näringsidkare.
Om du inte har skrivit på några dokument som binder ditt företag så ska du inte anses vara bunden av avtalet och då kan du avvika från avtalet. Har du däremot redan betalat summan så är betalningen i sig en form av accept av anbudet.
Det sista alternativet är att du försöker kontakta företaget och nå en överenskommelse med dem som kanske kan vara mer till din fördel.
Har du dock som sagt ingått avtalet som privatperson med en näringsidkare och näringsidkaren kontaktat dig genom exempelvis telefonförsäljning så har du som konsument ångerrätt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Hälsning,
Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning