Ändring i vårdnad, boende och umgänge vid samarbetssvårigheter

2015-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min bror har en dotter på 2 år och ända sen hon föddes har hennes mor bestämt när min bror ska få träffa henne även om dom delad vårdnad. Det har vart allt från 1 dag i veckan till inget alls på några månader & nu på senaste tiden fre-sön varje vecka. Men vissa helger helt utan anledning vägrat ändå. Min bror vill dela alltså ha henne varannan vecka men modern vägrar. Hon påstår att min bror är dålig för hans dotter. Han har tyvärr ett brottsregister och 3 månaders fängelse för några år sedan. Brotten har vart narkotikabrott. Han har ett stökigt förflutet men avtjänat sitt straff och använder inte längre droger (marijuana). Han är villig att gå att pissa bara han får tillgång till sin dotter varannan vecka. Saken hör till den att modern skickar ca 20 sms om dan där hon kallar honom för allt möjligt, sprider rykten om honom i våran stad vilket har brytit ned honom totalt. Han svarar inte på sms:n utan ber henne sluta o bara kontakta honom angående deras dotter. Min fråga är om han har någon chans i tingsrätten att få halva umgängesrätten med hans historia? Jag har läst någonstans art om en förälder gör det svårt för den ena så faller vårdnaden ofta på den andra dvs. Min bror? Förstår att det är svårt att svara på men skulle uppskatta om man kunde få ett hum hur chanserna ser ut. Ska tillägga att hennes familj skickar medd. Till min bror att dom är på hans sida. Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om vårdnad och umgänge behandlas i föräldrabalken, som du hittar här.

Jag förstår din fråga som att flickans mamma och pappa (din bror) har gemensam vårdnad om henne, men att flickan endast träffar sin pappa sporadiskt. Din bror vill nu antingen ha rätt till boende/umgänge varannan vecka, alternativt få ensam vårdnad.

Det är som du antyder alltid svårt att göra en prognos kring hur domstolen kommer att döma i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det finns dock vissa riktlinjer. I föräldrabalkens 6 kap 2a§ sägs att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Det viktigaste är alltså vad som är bäst för barnet, och vad som är bäst för barnet är viktigare än exempelvis rättvisa mellan föräldrarna. Det sägs dock i samma paragraf att det särskilt ska beaktas att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Föräldrarna kan väcka talan om att vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas en av dem ensam. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller endast anförtros och en av föräldrarna ska domstolen särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbete i frågor som rör barnet, FB 6:5.

Domstolen kan också, på talan av föräldrarna, bestämma med vem av föräldrarna barnet ska bo med, om föräldrarna har gemensam vårdnad. Föräldrarna kan också avtala om barnets boende, som gäller om det är skriftligt och socialnämnen godkänner det, FB 6:14 a.

Barnet har rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses. Den vårdnadshavaren som barnet bor med ska också lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, FB 6:15. En förälder som önskar umgänge kan väcka talan om det och rätten kan besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. Föräldrarna får också avtala om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, FB 6:15 a.

För din brors del innebär det här att han har flera handlingsmöjligheter. En ändring i vårdnaden, där han får ensam vårdnad, innebär att han får ett ökat inflytande i sin dotters liv. Jag bedömer dock att det kan vara svårt för honom att få ensam vårdnad eftersom han inte har bott med dottern, och hon därmed skulle ”ryckas upp” från sin mamma. Ett annat alternativ kan vara att antingen få en ändring i boendet, alternativt, vilket troligtvis är det mest realistiska alternativet, försöka få ett ökat umgänge med sin dotter. Detta kan ske antingen genom en dom eller genom ett avtal mellan föräldrarna. I den här typen av frågor får föräldrarna ofta möjlighet att delta i samarbetssamtal i socialtjänstens regi. Dessa samarbetssamtal kan vara ett sätt att få hjälp med att teckna ett avtal som passar föräldrarna och som innebär att dottern får tillgång till båda sina föräldrar. Avtalen blir även bindande genom att socialnämnden godkänner dem. Skulle dotterns mamma inte följa avtalen kan det då finnas möjligheter att gå vidare med en domstolsprocess, och eventuellt söka ensam vårdnad.

Det är som sagt alltid svårt att göra en bedömning i sådana här frågor, men jag hoppas att du har fått viss vägledning. Om din bror väljer att gå vidare med en rättsprocess kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Om han vill kan han boka tid direkt här på hemsidan, http://lawline.se/boka.

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll