Äktenskapsförords giltighet i utlandet

FRÅGA
Hej,gäller äktenskapsförord (endast gällande bostadsrätt) som ingåtts i Sverige automatiskt även i Tyskland? Jag är svensk medborgare, min man tysk och vi är bosatta i Tyskland. Bostadsrätten befinner sig i Stockholm, jag står som ensam ägare och den är registrerad vid Skatteverket som min enskilda egendom. Med vänlig hälsningÅsa Lönnemar Rimrod
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte säkert att ert svenska äktenskapsförord gäller vid flytt utomlands. Om ett äktenskapsförord, upprättat i enlighet med de svenska formkraven, som är giltigt här i landet, också är det utomlands, beror alltså på vilket land det rör sig om. Var land har sina egna regler för om landet godkänner ett rättsförhållande som tillkommit lagenligt i ett annat land. I t.ex. England gör domstolen en helhetsbedömning av vad som anses ”rättvist” och fördelar makarnas egendom därefter. I vissa länder tar domstolen hänsyn till vilken make som bär skulden till äktenskapets upplösning, Vad som gäller i Tyskland vet jag tyvärr inte och råder dig således att kontakta ett juridiskt ombud där om du vill reda ut frågan.

I Sverige har vi lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden. Den reglerar om Sverige ska godkänna ett äktenskapsförord som giltigt här, när det upprättats i utlandet i enlighet med utländska regler.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95767)