Äktenskapsförord och samäganderättsavtal inom äktenskap

FRÅGA
Hej, Min sambo och jag giftes 2015 och ingick ett äktenskapsförord. I det originella äktenskapsförordet ägde varje av oss ½ av vår dåvarande gemensamma lägenhet. Sedan dess har vi köpt en ny lägenhet på ca. 2 miljoner kr och en av oss bidrog 400 000 kr mer till köpet än den andra. Tyvärr när vi signerade köpeavtalet kollade vi inte tillräckligt noggrant och det står nu på det nya avtalet att vi båda äger ½ av lägenheten. Vi försökte att rätta till detta genom att registrera ett tillägg till äktenskapsförordet men Skatteverket vägrade att registrera tillägget. Vi undrar vad vi har för alternativ. Kan man ändra på ett köpeavtal i efterhand? Skulle det bli rättsligt bindande om vi underskriver en vidimerad överenskommelse om hur vi tänker oss delar pengarna i fall lägenheten säljs eller vi skiljer oss?Vänligen,Oriol
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Inledningsvis kan nämnas att det inte går att ändra ett köpeavtal i efterhand (enda alternativet skulle kunna vara att ingå nytt avtal som ersätter det första) och att ni inte genom ett ”vanligt avtal” kan reglera vad som ska gälla om ni skiljer er. Enda sättet för makar att reglera ekonomiska angelägenheter inom äktenskapet vid eventuell skilsmässa är genom äktenskapsförord. Vad ni kan göra dock är att ingå ett samäganderättsavtal. Sådant avtal har juridiskt sett ingenting med äktenskapet att göra. Jag återkommer till detta.

Eftersom ni inte i dagsläget har någon reglering om den nya lägenheten i ert äktenskapsförord är lägenheten giftorättsgods, innebärande att värdet ska delas på hälften mellan er vid eventuell skilsmässa. Om ni inte vill att det ska vara så med hänsyn till att den ena av er bidrog med mer pengar till köpet föreslår jag att ni ingår ett helt nytt äktenskapsförord på samma sätt som innan där ni anger att huset ska vara er enskilda egendom. Därutöver bör ni ingå ett samäganderättsavtal som anger att den av er som bidrog med mer pengar till köpet också ska äga en större andel av lägenheten. Det är nämligen så att äktenskapet, tvärtemot vad många tror, inte påverkar äganderätt av egendom utan endast giftorätt. Giftorätt är inte äganderätt utan ett latent anspråk på hälften av det gemensamma giftorättsgodset vid eventuell skilsmässa. Detta innebär att vid skilsmässa ska värdet av varje makes giftorättsgods läggas samman, delas på hälften och delas ut till vardera make. Om ett par exempelvis ska gifta sig och den ena innan äktenskapets ingående äger en lägenhet som den andre inte äger kan alltså den senare endast få äganderätt till lägenheten efter skilsmässa.

Gör ni på det sätt som jag beskrivit kommer detta innebära att huset står helt utanför bodelningen om ni skiljer er, eftersom huset utgör enskild egendom och inte giftorättsgods, och ni kommer fortfarande efter skilsmässa vara samägare till lägenheten. På grund av samäganderättsavtalet kommer dock den av er som bidrog med mer pengar till köpet att äga en större andel av den, innebärande att denne kommer få en större andel av priset på lägenheten om ni säljer den.

Lawlines juristbyrå hjälper gärna till med upprättande av äktenskapsförord och samäganderättavtal.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94371)