Utmätning för makes skull vid äktenskapsförord

FRÅGA
Om vi har ett äktenskapsförord som reglerar att all lös egendom i en fastighet (som hon äger men där vi båda är mantalsskrivna) är hennes enskilda egendom. Är hon då skyddad om en utmätning av mina skulder blir aktuellt?
SVAR

Hej!

Ett äktenskapsförord om att viss egendom (t.ex. all lös egendom i en fastighet) är ena makens enskilda innebär egentligen endast att denna egendom vid en eventuell bodelning kommer att tillfalla den maken och kommer inte att ingå i bodelningen. Så länge någon bodelning inte görs påverkar alltså äktenskapsförordet inte egendomsförhållandena, vare sig mellan makarna eller utåt, gentemot deras borgenärer.

I ditt fall innebär det följande. Så länge inte någon bodelning görs kommer den lösa egendomen i fastigheten att tillhöra den av er den tillhörde före äktenskapsförordets upprättande. En del av egendomen ägs säkert av din hustru, en del av dig, och en del av er gemensamt. Den egendom som ägs av dig ensam eller av dig och din hustru gemensamt kan utmätas för dina skulder (4 kap. 17 § utsökningsbalken; se här). Men eftersom ni är gifta och bor tillsammans antas du vara ägare till ALL lös egendom som finns på fastigheten, om ni inte kan bevisa annat (4 kap. 19 § 1 stycket utsökningsbalken). I nuläget kan alltså även egendom som egentligen tillhör din hustru utmätas för dina skulder, om ni misslyckas med att bevisa att det är hon som är ägare till den.

Skulle ni genomföra en bodelning (vilket är möjligt utan att ni behöver skilja er, 9 kap. 1 § 2 stycket äktenskapsbalken; se här) skulle all lös egendom på fastigheten gå över till att tillhöra din hustru i enlighet med äktenskapsförordet. I ett sådant läge kan utmätning inte ske av egendom på fastigheten för dina skulder, då det ju är din hustru som är ägare till egendomen (vilket ni dessutom kan bevisa genom bodelningsavtalet). Bodelning under pågående äktenskap kan på så sätt vara gynnsam för er. Då bodelning omfattar all er egendom kan den dock medföra oförutsedda konsekvenser; överväger ni ett sådant steg råder jag er därför att vända er till en professionell advokat.

MVH

Dennis Andreev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97573)