Utmätning för makes skull vid äktenskapsförord

Om vi har ett äktenskapsförord som reglerar att all lös egendom i en fastighet (som hon äger men där vi båda är mantalsskrivna) är hennes enskilda egendom. Är hon då skyddad om en utmätning av mina skulder blir aktuellt?

Lawline svarar

Hej!

Ett äktenskapsförord om att viss egendom (t.ex. all lös egendom i en fastighet) är ena makens enskilda innebär egentligen endast att denna egendom vid en eventuell bodelning kommer att tillfalla den maken och kommer inte att ingå i bodelningen. Så länge någon bodelning inte görs påverkar alltså äktenskapsförordet inte egendomsförhållandena, vare sig mellan makarna eller utåt, gentemot deras borgenärer.

I ditt fall innebär det följande. Så länge inte någon bodelning görs kommer den lösa egendomen i fastigheten att tillhöra den av er den tillhörde före äktenskapsförordets upprättande. En del av egendomen ägs säkert av din hustru, en del av dig, och en del av er gemensamt. Den egendom som ägs av dig ensam eller av dig och din hustru gemensamt kan utmätas för dina skulder (4 kap. 17 § utsökningsbalken; se https://lagen.nu/1981:774#K4R5). Men eftersom ni är gifta och bor tillsammans antas du vara ägare till ALL lös egendom som finns på fastigheten, om ni inte kan bevisa annat (4 kap. 19 § 1 stycket utsökningsbalken). I nuläget kan alltså även egendom som egentligen tillhör din hustru utmätas för dina skulder, om ni misslyckas med att bevisa att det är hon som är ägare till den.

Skulle ni genomföra en bodelning (vilket är möjligt utan att ni behöver skilja er, 9 kap. 1 § 2 stycket äktenskapsbalken; se https://lagen.nu/1987:230#K9) skulle all lös egendom på fastigheten gå över till att tillhöra din hustru i enlighet med äktenskapsförordet. I ett sådant läge kan utmätning inte ske av egendom på fastigheten för dina skulder, då det ju är din hustru som är ägare till egendomen (vilket ni dessutom kan bevisa genom bodelningsavtalet). Bodelning under pågående äktenskap kan på så sätt vara gynnsam för er. Då bodelning omfattar all er egendom kan den dock medföra oförutsedda konsekvenser; överväger ni ett sådant steg råder jag er därför att vända er till en professionell advokat.

MVH

Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning