Rätt att bli utköpt ur samägd fastighet?

Hej!

Jag äger tillsammans med mina två bröder två fritidsfastigheter. Fastigheterna nyttjas enbart av mina bröder och deras familjer. Den ena stugan används ofta för uthyrning för att på så sätt finansiera de båda fastigheterna. Jag önskar bli utlöst, men det verkar inte mina bröder beredda på. De vill ju inte betala för nåt de redan har. Vilka möjligheter har jag att tvinga fram detta? Om det inte finns sådana möjligheter undrar jag om det finns möjligheter att tvinga fram en försäljning av fastigheterna för att jag på så sätt ska få min del. Det finns inga avtal upprättade mellan oss.

Lawline svarar

Då inget avtal finns regleras ägandet av fastigheterna genom Samäganderättslagen.Det finns ingen lagstadgad rätt att bli utköpt ur ett samägt objekt.Vad däremot gäller försäljning framgår av 6 § att varje delägare kan ansöka hos domstol om att objektet skall utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Ett förornande om en sådan försäljning skall ske om inte någon av ägarna visar synnerliga skäl emot det. Synnerliga skäl skulle t ex kunna vara att fastigheten är ägarens permanentsbostad osv.Vidare stadgas i 9 § att domstolen vid försäljning enligt ovan skall bestämma ett lägsta försäljningspris, alltså under vilket försäljning inte får ske, om någon av delägarna yrkar det.Utifrån informationen i frågan har du alltså möjlighet att få fastigheten såld om ingen av de övriga delägarna kan visa beaktansvärda skäl emot det. I bästa fall skulle vetskapen om dina rättigheter kanske kunna få dina bröder att gå med på att köpa ut dig.Samäganderättslagen hittar du http://lagen.nu/1904:48_s.1

Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000