FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt02/01/2009

Vad är ett prejudikat?

I en dom anger domstolen domskäl, dvs. hur den motiverar sina ställningstaganden (domslut). Vad innebär det att domstols dom är prejudicerande? Är såväl domskäl som domslut prejudicerande?

Lawline svarar

Hej! Att en domstols dom är prejudicerande innebär att tidigare dom, beslut etc. i en domstol fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål med likartade relevanta omständigheter. I vissa anglosaxiska länder som i exv. USA och England är vissa prejudikat formellt bindande och rätten skapas till stor del av domarna. I Sverige och även i andra länder är den nedskrivna lagen den främst använda rättskällan men även prejudikat är viktigt, dock används denna rättskälla främst när den skrivna lagen inte ger något tydligt svar. Ett prejudikat är i Sverige inte juridiskt bindande på samma sätt som den av riksdagen stiftade lagen, utan prejudikat har i Sverige i regel setts som exempel eller praxis. Normalt ses ett prejudicerande rättsfall som något som visar hur lagen skall användas i praktiken. I Sverige är det endast Högsta domstolens domar som kan vara prejudicerande. I en dom är det endast domskälens resonemang kring rättsfrågorna som kan vara prejudicerande och därmed vara vägledande för kommande rättstillämpning. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”