Vad är ett prejudikat?

2009-01-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
I en dom anger domstolen domskäl, dvs. hur den motiverar sina ställningstaganden (domslut). Vad innebär det att domstols dom är prejudicerande? Är såväl domskäl som domslut prejudicerande?
SVAR
Hej!

Att en domstols dom är prejudicerande innebär att tidigare dom, beslut etc. i en domstol fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål med likartade relevanta omständigheter. I vissa anglosaxiska länder som i exv. USA och England är vissa prejudikat formellt bindande och rätten skapas till stor del av domarna. I Sverige och även i andra länder är den nedskrivna lagen den främst använda rättskällan men även prejudikat är viktigt, dock används denna rättskälla främst när den skrivna lagen inte ger något tydligt svar. Ett prejudikat är i Sverige inte juridiskt bindande på samma sätt som den av riksdagen stiftade lagen, utan prejudikat har i Sverige i regel setts som exempel eller praxis. Normalt ses ett prejudicerande rättsfall som något som visar hur lagen skall användas i praktiken.

I Sverige är det endast Högsta domstolens domar som kan vara prejudicerande. I en dom är det endast domskälens resonemang kring rättsfrågorna som kan vara prejudicerande och därmed vara vägledande för kommande rättstillämpning.

Med vänlig hälsning

sofie jeppsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1178)
2021-07-31 Absolut åtalsplikt
2021-07-29 Varför avgörs saker där parterna är överens genom dom?
2021-07-28 Utvidgning av åtal.
2021-07-28 Får ett utvidgande av åtal ske under slutpläderingen?

Alla besvarade frågor (94472)