FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt13/12/2008

Offentlig försvare

Min systerson har givit en tjej ett knytnävslag, är åtalad, har erkänt. Hon begär skadestånd - skada rodnad på kinden i tre dgr. Hans mamma är svårt sjuk i cancer - han behöver stöd i detta. Kan det vara skäl för offentlig försvarare. Kan jag annars få biträda honom -yttra mig vid rättegången?

Lawline svarar

Hej! Att hans mamma är svårt sjuk är dessvärre inget särskilt skäl som det stadgas om i rättegångsbalken (RB) 21 kap. 3 a § 2 st. 3 p. (https://lagen.nu/1942:740 ), utan dessa skäl är mer hänförliga till om han inte har möjlighet att föra sin egen talan. Därför har han inte rätt till offentlig försvarare på denna grund. Om brottet ifråga är misshandel av normalgraden skall han dock på begäran förordnas offentlig försvare enligt RB 21 kap. 3 a § 1 st. 2 § eftersom det för detta brott stadgas fängelse i högst två år. Är det fråga om ringa misshandel krävs dock att någon av pp 1-3 i 3 a § 2 st. är uppfyllda eftersom det för detta brott är stadgat böter eller fängelse i högst sex månader. Du kan agera försvare åt din systerson, det krävs dock bl.a. att du är lämplig med hänsyn till redbarhet, insikt och tidigare verksamhet (se RB 21:3 och 12:2-5 och 6 andra stycket). Vänligen,
Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo