FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt23/07/2009

Skadestånd p.g.a. att grannens häck sänker husvärdet?

Kan jag kräva skadestånd pga sänkt värde på huset vid en försäljning då grannens häck snart skymmer vår utsikt mot vattnet.

Lawline svarar

För att en omständighet som frambringar skadestånd ska föreligga, säger man att det behöver föreligga en "adekvat kausalitet" mellan skadan och händelsen som eventuellt har orsakat skadan. Vidare måste den som orsakat skadan gjort det med uppsåt eller oaktsamhet enligt 1 § 2 kap SkL (se https://lagen.nu/1972:207). Att bedöma av det du har skrivit så utgör den ekonomiska skadan en direkt följd av att häcken skymmer vattnet, varför detta troligtvis kan anses vara en "adekvat kausalitet". Däremot torde inte en skymmande häck vara tillräckligt för att uppfylla kravet på vårdslöshet. Jag bedömer därför att din möjlighet för att få ekonomisk kompensation inte är särskilt hög.
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000