FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt18/11/2008

Svek vid ingående av avtal

hej jag blev lurad av min arbetsgivare om ett nytt jobb, om jag skrev på uppsägningsavpapperet, jag litade på honom och trodde att jag skulle få ett nytt jobb av honom , han tvingade mig att skriva på det och efter det sa han jag ska se om det finns ett nytt jobb till dig...

Lawline svarar

Hej! "Uppsägningspappret" utgör ett avtal mellan Er och arbetsgivaren om att anställningsavtalet skall upphöra att gälla, och skall som huvudregel gälla enligt rättsprincipen pacta sunt servanda (avtal skall hållas). Avtalet kan dock vara ogiltigt eller overksamt pga. vissa omständigheter. Som Ni anger blev Ni "tvingad" att skriva under avtalet. Är det fråga om grövre tvång från Er arbetsgivare, t.ex. genom våld eller genom hot som för Er inneburit trängande fara så är uppsägningsavtalet ej gällande mot Er enligt lag (1915:218) in avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) 28 § 1 st. Är det så tvånget som riktades mot Er inte innehöll något våld eller hot kan uppsägningsavtalet ändå vara ogiltigt ifall tvånget var rättstridigt (ex. om arbetsgivaren förmått Er att skriva under för att denne annars skulle sprida grovt förolämpande rykten om Er som skulle skada Ert anseende) enligt AvtL 29 §. Den omständigheten att arbetsgivaren lovat Er ett nytt jobb så länge Ni skrev under uppsägningsavtalet kan ses som svek enligt AvtL 30 §, om arbetsgivaren med uppsåt (avsikt) och insikt, eller att denne borde ha haft insikt, svikligt föranlett Er genom detta löfte.
Jimmy SchiöldRådgivare
Hittade du inte det du sökte?