FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/06/2006

Tid för myndighets beslut

Ensamstående mor sökt ekonomiskt bistånd. Fick avslag. Har inte tillgångar. Undrar om det får gå till på detta sätt? Sökte i tid för juni. Fick avslaget två dagar in på månaden. Har jag inte rätt att få veta en sådan sak i tid? Annsvarig går ej att nå.

Lawline svarar

Hej! Att beslutet kommit två dagar in i juni kan tyckas anmärkningsvärt. Det är troligtvis inte tillräckligt för att anse att de gjort fel. De har en skyldighet att meddela dig om det beslut de tar i ditt ärende, men när de ska göra det följer inte av någon lag. De statliga och kommunala myndigheterna ska emellertid handlägga sina ärenden så snabbt som möjligt. Detta följer av 7 § förvaltningslagen, se http://lagen.nu/1986:223. Vad som menas med så snabbt som möjligt framgår inte av lagen. Justitieombudsmannen (JO) har emellertid kritiserat myndigheter när de dröjt med beslut i 9 månader. Generellt kan man dock dra den slutsatsen av JO:s uttalanden att den tid det får ta att handlägga ett ärende får bedömas från fall till fall. I bedömningen ska man bl.a. beakta ärendets art och omfattning. I ditt fall har jag svårt att se att beslutet tagit för lång tid, men eftersom jag inte har all information kan jag inte med all säkerhet uttala mig i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor, Mvh
Michael WittingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo