FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/11/2008

Kan delägare av samägd fastighet bjuda vid auktion?

Hej! Vi är tre systrar som äger en fritidsfastighet, kan den ena tvinga fram en försäljning, och samtidigt vara med och bjuda på fastigheten i fråga, för att få ett lägre pris?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Samäganderättslagen reglerar situationen i fråga (se http://lagen.nu/1904:48_s.1). Att det är möjligt att framtvinga en försäljning av samägd egendom framgår av lagens 6 §. Det förutsätter att inget annat har avtalats mellan er delägare vad gäller försäljning av fastigheten. Även om inget har avtalats mellan er delägare kan försäljningen undvikas om det finns synnerliga skäl, vilket bland annat kan vara sociala- och personliga förhållanden. Finns inga sådana skäl, eller om delägarna inte gör gällande dem, kan tvångsförsäljning ske. Försäljningen sker på offentlig auktion och det finns inget hinder mot att en delägare själv bjuder på fastigheten. Sådan auktion är öppen för allmänheten. Om ett förordnande om offentlig auktion sker kan en eller flera av delägarna yrka att ett minipris skall fastställas för fastigheten. Då får inte försäljningen ske under det priset. På så vis kan ni åtminstone vara säkra på att den av er som tvingar fram försäljningen och själv bjuder på fastigheten inte får köpa den för ett lägre pris än det satta minipriset. Jag hoppas att jag varit till er hjälp! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”