FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt17/12/2008

Skadeståndsrättsligt ansvar för renar

hej Jag har också en fråga som angår strikt ansvar för hundar. jag har en jakthund som under jakt, tagit sig in i en renhage och dödat två renar i en liten by vid mitt jakt område. jag förstår att jag som hundägare har strikt ansvar för mina hundar och jag blir ersättningsskyldig gentemot renägaren vilket också är löst med min ansvarsförsäkring helt enligt reglerna och de accepterar jag till fullo. men min fråga är: ställs de inget krav på renägeren som förvarar sina djur i en hage, har inte han också ett ansvar och se till så att inga hundar eller rovdjur kan komma in i hagen och vilka regler omfattas han av.

Lawline svarar

Hej. Det finns inget liknande särskilt ansvar för renar som för hundar. Istället har renägaren ansvar för sin vårdslöshet, ett s.k. culpaansvar. Det innebär att renägaren skall se till att renarna inte skadar andra, men han är enbart ansvarig för skadorna om han inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Huruvida renägaren varit vårdslös eller ej avgörs från fall till fall utifrån föreliggande omständigheter. Det torde normalt inte vara vårdslöst att inte sett till att hundar eller liknande kan komma in i hagen. Men vårdslösheten skulle i vissa fall kunna bestå i en passivitet, vilket dock inte torde vara fallet här. Vissa olika verksamheter har utan särskilt lagstöd ansetts utföras under ett rent strikt ansvar. Framförallt rör det sig om s.k. farlig verksamhet. Renskötsel torde inte kunna klassa som farlig verksamhet. Culpaansvaret ges av 2 kap 1 § Skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207. Med vänlig hälsning
Micael KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?