FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt07/05/2008

Avtal om betalningsansvar

Hej, jag och min sambo funderar på att köpa bil. för att ha råd med bilen måste vi vara två som står på lånet, men det är jag som ska betala och äga bilen. Nu har vi funderingar på om det går att skriva nått bindande avtal mellan oss att hon inte har nått betalningsansvar.

Lawline svarar

Hej, När du och din sambo undertecknar låneavtalet blir ni solidariskt ansvariga i förhållande till långivaren. Detta innebär att långivaren kan kräva var och en av er på hela beloppet samt eventuell ränta. Den av er som betalar har därefter rätt att kräva den andra parten på dennes andel - denna kravrätt kallas regressrätt. Om två låntagare är solidariskt ansvariga har de som utgångspunkt rätt att sinsemellan kräva att den som inte betalat ersätter den andre med halva lånebeloppet plus halva räntan. Man kan inte avtala bort det solidariska ansvaret gentemot långivaren. Däremot kan ni sinsemellan avtala om hur regressrätten skall kunna utövas, exempelvis att du inte skall ha någon regressrätt gentemot din sambo, samtidigt som hon skall ha regressrätt omfattande hela det belopp hon kan komma att erlägga. Ett muntligt avtal är i och för sig bindande, men för att kunna ha verklig nytta av ett avtal måste dess innehåll kunna bevisas, och ett skriftligt avtal är därmed att rekommendera. Med vänlig hälsning
David KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000