FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/03/2008

Överlåtelse av arrende

Hej Mina föräldrar köpte 1982 en sommarstuga på arrenderad tomt. Arrendet är skrivet på 49 år. Mina föräldrar dog för en tid sedan. Fastighetsägaren vill nu skriva ett nytt arrendekontrakt på 2 år, jag vill naturligtvis att arrendet löper som i det ursprungliga avtalet på 49 år. Ärvs inte bostadsarrenden utan att fastighetsägaren kan ändra på avtalet?

Lawline svarar

Hej! Om jag förstått det hela rätt så föreligger ett bostadsarrende enligt Jordabalken 10 kap 1§, se http://www.lagen.nu/1970:994 . Enligt JB 10:7 st 3 har jordägaren att godta att ny arrendator träder i den ursprungliga arrendatorns ställe om det sker genom bland annat arv. Det enda kravet som uppställs är att jordägaren skäligen ska kunna nöjas med den nya arrendatorn vilket innebär att den nye arrendatorn från objektiv synpunkt ska vara godtagbar. Avgörande är om den nye arrendatorn kommer att uppfylla avtalsvillkoren, och då särskilt om han/hon kommer att kunna betala arrendeavgiften. Som jag ser det har jordägaren ingen rätt att kräva att ett nytt avtal upprättas såvida Ni uppfyller rekvisiten i JB 10:1 och 10:7. Detta gäller såvida arrendeavtalet inte innehåller några förbehåll som godkänts av arrendenämnden, se JB 10:7 st 4. Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000