FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt24/01/2008

Hur stämmer man en näringsidkare vid brott mot KKöpL?

Hur går det till om man ska stämma ett företag för brott mot konsumentköplagen? Finns det en speciell polisanmälningsblankett om stämmning? Och hur mycket beräknas det kosta för hela kalaset om man förlorar i tingsrätt mot företaget? Tyvärr är konsumentköplagen en civilrättslig lag, så jag vet att man inte kan polisanmäla för brott, bara lämna in en stämmningsansökan.... Tycker samtidigt att man borde kunna göra det i och med att den finns med i Sveriges Rikes Lag, våran lagbok. För konsumentskyddet i sverige, är mycket bristfälligt. Både kryphål, och flyktvägar. Det borde väl vara lika mycket brottsligt att stjäla en fläskfilé i en mataffär, som ett företag att bryta mot konsumentköplagen när det gäller "hävning av köp", eller utbyte?

Lawline svarar

Hej, Vid en köprättslig tvist, som det verkar vara fråga om i ditt fall, handläggs ärendet som ett tvistemål. Regler om detta finner du i rättegångsbalken (RB), http://www.lagen.nu/1942:740 . Den som vill inleda en process, käranden, gör detta genom att ansöka om stämning hos tingsrätten. För tvister mellan konsument och näringsidkare finns en specialregel i 10 kap. 8a § RB enligt vilken man kan välja antingen den tingsrätt där man själv bor eller där företaget är beläget. Stämningsansökningen ska innehålla olika uppgifter om t.ex. den man vill stämma (svaranden), hur man vill att domstolen ska döma och vad man grundar detta på. På Domstolsverkets hemsida, www.domstol.se , finns mängder av information om hur det går till att stämma någon och hur ett ärende sedan fortsätter. Där kan du även ladda ner en blankett för stämningsansökan. Att säga hur mycket en process kommer att kosta är inte möjligt. Huvudregeln är att den som förlorar ett mål får betala motpartens kostnader och givetvis sina egna, jfr. 18 kap.1 § RB. Om det man tvistar om inte är värt mer än ett halvt basbelopp (ca 20.000kr) finns en regel som begränsar storleken på ersättningen vilket gör att om man skulle förlorar så blir det inte alltför kostsamt, jfr. 18 kap. 8a § RB. Överstiger värdet av tvisteföremålet ett halvt basbelopp kan det i värsta fall bli mycket dyrt att förlora. Allmänt bör sägas att har man inte tidigare erfarenhet från domstolsprocess eller är relativt säker på att vinna bör man innan man ansöker om stämning konsultera en sakkunnig. Då kan man få hjälp att bedöma möjligheten att nå framgång och få hjälp att fylla i stämningsansökan. Ett billigare alternativ kan vara att skicka en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), de kommer då att pröva ditt ärende och om de finner att du har rätt kommer de att i sitt beslut rekommendera företaget hur de ska agera. Beslutet är inte bindande för företaget på samma sätt som en dom men många väljer ändå att följa rekommendationerna från nämnden. Mer information hittar du på www.arn.se . Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare