FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt16/01/2008

Rätt till offentlig försvarare m.m.

Hej och tack för en informativ sida. Jag råkade för ett år sedan i bråk med en kille på en busshållplats. Han anmälde mig för ofredande alt misshandel vilket jag fick reda på förhöret tio månader senare. Åklagare har valt att ta det till tingsrätten, med motiveringen att bevis är jag har erkänt slag och att målsägandes kompis är vittne till detta. Jag har inte erkänt slag, utan under förhöret förklarade jag att \"slaget\" endast var en arm ut utan kraft som försvarsmässig reflex mot killen då jag kände mig hotad då han kom mot mig. Mannen som är målsägande och hans kompis som är vittne ljög under förhöret och sa att jag kallat honom rasistiska saker som \"jävla svartskalle\" med mera, att jag skulle tagit stryptag på honom två gånger, samt hållt fast honom. Jag nekar starkt till detta och detta står heller med i bevismaterialet från åklagarren. Jag har inte fått någon offentlig försvarare men har skickat in en skriftlig ansökan. Till saken hör att jag har diagnosen borderline personlighetsstörning, bipolär sjukdom, samt GAD (General anxiety disorder). Kan även styrka med läkarintyg att detta påverkat mig orthört negativt psykiskt. Endast målsägande och hans kompis är kallade. Har jag någon chans att vinna detta? Har jag någon rimlig chans att få en försvarare? Hur mkt ökar mina chanser med en försvarare? Har pratat med åklagaren som tyckte att jag hade rätt till försvarare vilket jag även skrev i min ansökan. Tar tingsrätten ställning till att det är målsägandes kompis som vittnar, att han kan vara jävig? Om de fortsätter ljuga i rätten om de påstådda stryptagen, de rasistiska orden och fasthållandet, är inte det mened? Är det ord mot ord som gäller? Jag har av målsägande fått ett krav om yrkande av skadestånd, där han kräver mig på 6000 kronor för kränkning samt för sveda och värk. Jag har ingen inkomst då jag har blivir sjukskriven och endast praktiserade innan, har inga andra tillgångar och lever på 3300 kronor/månad. Hur mkt kan han begära??? Vore oerhört tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Att säga ”hur det kommer att gå” i ett enskilt fall är mycket svårt utan att ha en helhetsbild, och i slutänden är det upp till domstolen att avgöra det hela. Men några allmänna utgångspunkter lämnas här. När domstolen ska avgöra målet gör man en helhetsbedömning av allt som kommit fram under rättegången. Att personen som kallats som vittne är vän med målsäganden påverkar naturligtvis bedömningen, jämfört med om vittnet hade varit någon som inte känner någon av de inblandade. Åklagaren måste även kunna bevisa att det har gått till så som det påstås. Eftersom det enda vittnet i fråga är målsägandens vän ställer det högre krav på åklagaren. Skulle vittnet medvetet ljuga under vittnesförhöret under ed gör denne sig skyldig till mened vilket är ett allvarligt brott som kan ge fängelse. Man måste dock kunna visa att denne faktiskt har ljugit. Om målsäganden inte säger sanningen gör han sig inte skyldig till mened, detta gäller endast för vittnen. När det gäller rätt till offentlig försvarare så kan man få en sådan förordnad under olika förutsättningar. Vad som talar för rätt till offentlig försvarare i ditt fall är att det enda vittnet är en vän till målsäganden och det därför kan vara nödvändigt med hjälp att förhöra denne under rättegången. Även det fallet att det vid en fällande dom inte är helt klart vilken påföljd det skulle bli motiverar en offentlig försvarare. Kränkningsersättning yrkas i princip alltid i fall som det här. Teoretiskt kan målsäganden yrka precis hur mycket som helst. Om inte den tilltalade väljer att gå med på kravet är det domstolen som avgör hur mycket som är rimligt. Det kan aldrig bli ett högre belopp än målsäganden yrkat och av samma anledning brukar generellt sett ofta målsägandens yrkande vara något högre än det domstolen dömer ut. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo