FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt16/01/2008

Förutsättningar för enskilt åtal

Hej! Vad gäller för enskilt åtal? Förutsättningar? Om polisanmälan gjorts inom 2 år kan enskilt åtal väckas långt senare? Var regleras detta? Har åklagare någon skyldighet att bistå vid enskilt åtal?

Lawline svarar

Hej! Regler om enskilt åtal återfinns i Rättegångsbalken (RB), främst 47 kap. men det finns bestämmelser också på andra ställen t.ex. 18 och 20 kap. Rättegångsbalken finner du http://www.lagen.nu/1942:740 . Vad som gäller för enskilt åtal beror först och främst på vilket brott det är fråga om. Är det ett s.k. målsägandebrott, t.ex. förolämpning kan målsäganden välja att väcka enskilt åtal direkt. Är brottet preskriberat föreligger däremot hinder för åtal. Faller i stället brottet under allmänt åtal, vilket är fallet med de flesta brott, så måste man som målsägande först ange brottet till åtal och åklagaren välja att inte inleda förundersökning eller väcka åtal, jfr. 20 kap. 8 § RB. Den som därefter vill väcka enskilt åtal måste tillsammans med stämningsansökan bifoga ett intyg från åklagaren att så är fallet. Det ska också noteras att ange brottet till åtal inte är detsamma som att göra en polisanmälan. Anmäla ett brott till polisen kan vem som helst göra men ange brottet till åtal, d.v.s. en uttrycklig begäran om att man vill att åtal ska väckas, kan endast göras av målsäganden. Som målsägande kan man även för det fallet att åklagaren har väckt åtal men väljer att lägga ned det, t.ex. då det inte finns tillräckligt med bevis, överta åtalet från åklagaren, jfr. 20 kap. 9 § RB. Rätten att ta över åtalet är tidsbegränsad, vilket framgår av nyss nämnda paragraf. Åklagaren har ingen skyldighet att medverka vid enskilt åtal. Vidare bör det noteras att enskilt åtal när det gäller rättegångskostnaderna likställs med ett vanligt civilmål. Det kan med andra ord vara förenat med betydande kostnader att inleda ett enskilt åtal om man inte är relativt säker på att vinna. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo